Sign In
Thứ 2, 25/05/2020
CHỌN CƠ QUAN BAN HÀNH
3060/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 12-05-2020
Công văn số 3060/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
3062/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 12-05-2020
Công văn số 3062/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa
3063/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 12-05-2020
Công văn số 3063/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận trên giấy phép CITES
186/KTSTQ Ngày ban hành: 08-05-2020
Quyết định số 186/KTSTQ ngày 08/5/2020 vv áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục HQ đối với hàng XNK
1235/HQBD-VP Ngày ban hành: 07-05-2020
V/v niêm yết bộ thủ tục hành chính
1233/HQBD-TXNK Ngày ban hành: 07-05-2020
V/v hướng dẫn thủ tục nộp phí, lệ phí
1236/HQBD-VP Ngày ban hành: 07-05-2020
V/v bão bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
2973/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 07-05-2020
Công văn số 2973/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19
1149/TB-HQBD Ngày ban hành: 29-04-2020
Lịch trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục trong thời gian nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước 30/4, 01/5/2020
2720/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 27-04-2020
đăng ký tờ khai XK gạo
2722/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 27-04-2020
Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
2650/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 24-04-2020
Xứ lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020
2571/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 22-04-2020
Công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp
1090/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 20-04-2020
Quyết định số 1090/QĐ-TCHQ ngày 20/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Liên Minh (Quận Tân Bình, TP.HCM)
1091/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 20-04-2020
Quyết định số 1091/QĐ-TCHQ ngày 20/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Asia Trans Access (tòa nhà Amazing Centre, 51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM)
2434/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 17-04-2020
Công văn số 2434/TCHQ-TXNK ngày 17/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thỏa thuận hợp tác PHT NSNN.
2411/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 16-04-2020
Công văn số 2411/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Kiến nghị của Công ty TNHH DK CODING
155/VPCP Ngày ban hành: 15-04-2020
Thông báo kết luận số 155/VPCP ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid 19
2404/TCHQ-CNTT Ngày ban hành: 15-04-2020
Công văn số 2404/TCHQ-CNTT ngày 15/4/2020 về Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
44/NQ-CP Ngày ban hành: 11-04-2020
Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 11/4/2020 của Chính phủ về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
2324/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 10-04-2020
Công văn số 2324/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa XK
1106/QĐ-BCT Ngày ban hành: 10-04-2020
Quyết định 1106/QĐ-BCT ngày 10/04/2020 của Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020
46/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 09-04-2020
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
2252/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 09-04-2020
Công văn số 2252/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại linh kiện xe đạp, xe đạp điện
45/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08-04-2020
Nghị định só 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử