Sign In
Thứ 2, 18/11/2019
CHỌN CƠ QUAN BAN HÀNH
3208/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-11-2019
Quyết định số 3208/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi tên chủ sở hữu kho hàng không kéo dài
3209/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-11-2019
Quyết định số 3209/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan
3210/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-11-2019
Quyết định số 3210/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận Đại lý giám sát hải quan
3211/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-11-2019
Quyết định số 3211/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
3212/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-11-2019
Quyết định số 3212/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung tại cảng Hưng Thái, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3217/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-11-2019
Quyết định số 3217/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
3222/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-11-2019
Quyết định số 3222/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
6845/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 31-10-2019
Công văn số 6845/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học
3178/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 31-10-2019
Quyết định số 3178/QĐ-TCHQ ngày 31/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty TNHH TM và DV Kim Ngân
6828/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 30-10-2019
Công văn số 6828/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Trả lời văn bản
6832/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 30-10-2019
Công văn số 6832/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Xác định nghĩa vụ thuế GTGT
3164/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 30-10-2019
Quyết định số 3164/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng địa điểm làm TTHQ tại cảng XK, NK hàng hóa được thành lập trong nội địa (ICD TBS - Tân Vạn)
3163/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 30-10-2019
Quyết định số 3163/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
667/QĐ-QLD Ngày ban hành: 29-10-2019
Quyết định số 667/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
666/QĐ-QLD Ngày ban hành: 29-10-2019
Quyết định số 666/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
6786/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 29-10-2019
Công văn số 6786/TCHQ-TXNK ngày 29/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Nhập khẩu hàng hóa SXXK
3153/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 29-10-2019
Quyết định số 3153/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
3152/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 29-10-2019
Quyết định số 3152/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
2025/TY-TTr,PC Ngày ban hành: 28-10-2019
Công văn số 2025/TY-TTr,PC ngày 28/10/2019 của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu
3222/QĐ-BCT Ngày ban hành: 25-10-2019
Quyết định số 3222/QĐ-BCT ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
3121/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 25-10-2019
Quyết định số 3121/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
3119/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 25-10-2019
Quyết định số 3119/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
3118/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 25-10-2019
Quyết định số 3118/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận kho xăng dầu Cù Lao Tào đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
3117/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 25-10-2019
Quyết định số 3117/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
3116/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 25-10-2019
Quyết định số 3116/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ