Sign In
Thứ 3, 04/08/2020
CHỌN CƠ QUAN BAN HÀNH
2025/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 27-07-2020
Quyết định số 2025/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2020 về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyets định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
4894/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 23-07-2020
Công văn số 4894/TCHQ-GSQL ngày 23/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền
4849/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 22-07-2020
Công văn số 4849/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu
2081/HQBD-GSQL Ngày ban hành: 21-07-2020
V/v triển khai các hoạt động nhằm phát triển và nâng cao chất lượng ĐLHQ
1900/QĐ-BCT Ngày ban hành: 20-07-2020
Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống, bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các Polyme từ Propylen có xuất xứ từ Cộng hòa NHân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a
4796/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 17-07-2020
Công văn số 4796/TCHQ-GSQL ngày 17/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc C/O
4747/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 16-07-2020
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa KDTNTX, quá cảnh
4686/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 14-07-2020
Công văn số 4686/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng
4589/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 08-07-2020
Công văn số 4589/TCHQ-GSQL ngày 8/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tái xuất phế liệu tồn đọng
1743/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 07-07-2020
Quyết định số 1743/QĐ-TCHQ ngày 07/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty XNK và Đầu tư Kon Tum do đã cổ phần hóa
4428/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 01-07-2020
Công văn số 4428/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
4148/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19-06-2020
Công văn số 4148/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế NK hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A
4140/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19-06-2020
Công văn số 4140/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Nộp dần tiền nợ
11/TB-HĐNVKHQ Ngày ban hành: 16-06-2020
Thông báo danh sách phòng thi. lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam
814/QĐ-BTC Ngày ban hành: 03-06-2020
V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực HQ thuộc phạm vi, chức năng quản lý BTC.
1088-1089/QĐ-HQKV3 Ngày ban hành: 03-06-2020
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1443/HQBD-GSQL Ngày ban hành: 25-05-2020
V/v thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ HQ năm 2020
245/TB-THQVN Ngày ban hành: 25-05-2020
Thông báo v/v tổ chức Lớp hướng dẫn ôn tập, hệ thống hóa kiến thức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan khu vực phía Nam
3312/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 22-05-2020
Công văn số 3312/TCHQ-GSQL ngày 22/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn KTCL mặt hàng ra da NK sử dụng cho tàu biển
238/TB-THQVN Ngày ban hành: 22-05-2020
Thông báo v/v tổ chức lớp hướng dẫn ôn tập, hệ thống hóa kiến thức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
3120/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 14-05-2020
Công văn số 3120/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Địa điểm đăng ký tờ khai
3060/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 12-05-2020
Công văn số 3060/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
3062/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 12-05-2020
Công văn số 3062/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa
3063/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 12-05-2020
Công văn số 3063/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận trên giấy phép CITES
186/KTSTQ Ngày ban hành: 08-05-2020
Quyết định số 186/KTSTQ ngày 08/5/2020 vv áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục HQ đối với hàng XNK