Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2676/HQBD-TXNK
Về việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2021

Có hiệu lực

2620/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2021

Có hiệu lực

2619/HQBD-TXNK
V/v biểu dương công tác thu hồi nợ phí hải quan và tăng cường xử lý nợ phí hải quan cuối năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2021

Có hiệu lực

2555/HQBD-TXNK
V/v vướng mắc xác minh tài khoản, số dư tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2021

Có hiệu lực

2450/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện quyết định 2302/QĐ-BTC ngày 12/10/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2021

Có hiệu lực

2394/HQBD-TXNK
V/v triển khai công tác thu ngân sách nhà nước cuối năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2021

Có hiệu lực

2302/QĐ-BCT
Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công thương v/v Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Công hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lay-xi-a
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/10/2021

Có hiệu lực

2250/HQBD-TXNK
V/v triển khai Quyết định 4663/QĐKBNN ngày
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/09/2021

Có hiệu lực

2145/HQBD-TXNK
V/v hoàn thuế năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

2105/HQBD-TXNK
V/v vướng mắc thuế chống bán phá giá trường hợp nhập khẩu tại chỗ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/09/2021

Có hiệu lực

2083/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Quyết định 2080/QĐ-BTC ngày 31/8/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

4360/TCHQ-TXNK
Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

4360/TCHQ-TXNK
Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

2035/HQBD-TXNK
V/v chính sách thuế hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/09/2021

Có hiệu lực

1998/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư 72/2021/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2021

Có hiệu lực

1971/HQBD-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2021

Có hiệu lực

4069/TCHQ-TXNK
Công văn số 4069/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2021 của Tổng cục Hải quan v/v thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2021

Có hiệu lực

1892/HQBD-TXNK
V/v hướng dẫn thẩm quyền công khai thông tin người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2021

Có hiệu lực

1750/HQBD-TXNK
nộp thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ loại hình SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/08/2021

Có hiệu lực

1735/HQBD-TXNK
V/v thẩm quyền ban hành Quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2021

Có hiệu lực

1619/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/07/2021

Có hiệu lực

1555/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/07/2021

Có hiệu lực

3336/TCHQ-TXNK
Công văn số 3336/TCHQ-TXNK ngày 02/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/07/2021

Có hiệu lực

2736/TCHQ-TXNK
Công văn số 2736/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v đính chính công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2021

Có hiệu lực

2743/TCHQ-TXNK
Công văn số 2743/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Thực hiện Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2021

Có hiệu lực