Thuế GTGT
63/HQBD-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho Cty TNHH TBC-Ball VN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/01/2019

Có hiệu lực

6639/TCHQ-TXNK
Tuyên truyền việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6123/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT mặt hàng phân bón
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2018

Có hiệu lực

1956/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2018

Có hiệu lực

1619/TCHQ-TXNK
xử lý thuế GTGT hàng NK do nộp nhầm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2018

Có hiệu lực

8168/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/12/2017

Có hiệu lực

10295/BTC-CST
Thuế GTGT mặt hàng trứng gà có phôi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2017

Có hiệu lực

4583/TCT
Chính sách thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2015

Có hiệu lực

9835/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT đối với hàng TX-TN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/10/2015

Có hiệu lực

5117/BTC-CST
Xử lý số thuế GTGT nộp thừa ở khâu NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/04/2015

Có hiệu lực

686/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/01/2015

Có hiệu lực

16028/BTC-CST
Hướng dẫn về thuế GTGT đối với thuốc thú y, vắc xin dành cho thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho ngành thú y
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2014

Có hiệu lực

15895/BTC-CST
Hướng dẫn thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2014

Có hiệu lực

12341/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/10/2014

Có hiệu lực

12898/BTC-TCT
Thuế GTGT đối với mặt hàng thú nhồi bông
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/09/2014

Có hiệu lực

119/2014/TT-BTC
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013........ Của BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/08/2014

Có hiệu lực

10210/TCHQ-TXNK
Vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/08/2014

Có hiệu lực

8767/TCHQ-TXNK
Hoàn thuế GTGT nộp thừa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2014

Có hiệu lực

83/2014/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn thực hiện Thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/06/2014

Có hiệu lực

8316/BTC-CST
V/v thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/06/2014

Có hiệu lực

8269/BTC-TCHQ
Tuyên truyền chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/06/2014

Có hiệu lực

6678/TCHQ-TXNK
Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/06/2014

Có hiệu lực

72/2014/TT-BTC-TCHQ
Thông tư quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/05/2014

Có hiệu lực

7062/BTC-TCT
Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/05/2014

Có hiệu lực

5554/TCHQ-TXNK
Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2014

Có hiệu lực