Các khoản phí và lệ phí
274/2016/TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2016

Có hiệu lực

7081/TCHQ-GSQL
Lệ phí hải quan đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/07/2015

Có hiệu lực

6249/TCHQ-TXNK
Lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2015

Có hiệu lực

7963/TCHQ-TXNK
Thu lệ phí hộ các Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/06/2014

Có hiệu lực

7927/TCHQ-TVQT
Thông báo phát hành tem rượu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/12/2013

Có hiệu lực

190/2012/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2012

Có hiệu lực

4554/TCHQ-TXNK
Phí bản quyền, phí giấy phép
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/09/2011

Có hiệu lực

97/2011/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại VN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2011

Có hiệu lực

41/2011/TT-BTC
Thông tư sửa đổi, bổ sung TT số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, lệ phí cấp p
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/03/2011

Có hiệu lực

1085/TCHQ-TXNK
Vướng mắc quản lý nợ lệ phí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/03/2011

Có hiệu lực

704/TCHQ-GSQL
Xác nhận đã thu lệ phí HQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/02/2011

Có hiệu lực

159/TXNK
Thông báo sử dụng giấy nộp tiền
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2010

Có hiệu lực

172/2010/TT-BTC
Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2010

Có hiệu lực

3350/TCHQ-KTTT
Phí xếp dỡ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/06/2010

Có hiệu lực

1967/TCHQ-KTTT
Về việc thu lệ phí hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2010

Có hiệu lực

165/2009/TT-BTC
Quy định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/08/2009

Có hiệu lực

43/2009/TT-BTC
Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/03/2009

Có hiệu lực

106/2008/QĐ-BTC
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/11/2008

Có hiệu lực

101/2008/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng vụ đường thủy nội địa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/11/2008

Có hiệu lực

50/2008/QĐ-BTC
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2008

Có hiệu lực

2092/BTC-CST
V/v: Hướng dẫn thu phí niêm phong bằng Seal dây cáp đồng và Seal dây nhựa dẹt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2008

Có hiệu lực

95/2005/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/12/2005

Có hiệu lực

37/2005/QĐ-BTC
Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/12/2005

Có hiệu lực

64/2005/QĐ-BTC
Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/09/2005

Có hiệu lực