Xử lý VPHC
115/2018/NĐ-CP
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2018

Có hiệu lực

64/2018/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2018

Có hiệu lực

97/2017/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2017

Có hiệu lực

67/2017/NĐ-CP
Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/05/2017

Có hiệu lực

41/2017/NĐ-CP
Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2017

Có hiệu lực

23/2017/NĐ-CP
NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2017

Có hiệu lực

45/2016/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/05/2016

Có hiệu lực

7928/TCHQ-TVQT
Sử dụng biên lai thu tiền phạt và giá bán tem miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/12/2013

Có hiệu lực

127/2013/NĐ-CP
Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2013

Có hiệu lực

119/2013/NĐ-CP
Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2013

Có hiệu lực

114/2013/NĐ-CP
Nghị định 114/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dich thực vật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/10/2013

Có hiệu lực

4036/TCHQ-PC
Xử phạt VPHC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2013

Có hiệu lực

08/2013/NĐ-CP
Nghị định 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2013

Có hiệu lực

7247/TCHQ-PC
Xử phạt chậm nộp hồ sơ thanh khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/12/2012

Có hiệu lực

215/2012/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/12/2012

Có hiệu lực

4432/TCHQ-GSQL
Xử lý hàng nhập khẩu không đạt chất lượng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/08/2012

Có hiệu lực

105/2011/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2011

Có hiệu lực

104/2011/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2011

Có hiệu lực

93/2011/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2011

Có hiệu lực

139/2011/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 12/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/10/2011

Có hiệu lực

51/2011/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2011

Có hiệu lực

48/2011/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/06/2011

Có hiệu lực

40/2011/NĐ-CP
Nghị định 40/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 49/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2011

Có hiệu lực

02/2011/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/01/2011

Có hiệu lực

112/2010/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/12/2010

Có hiệu lực