Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Cơ chế điều hành XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Các khoản phí và lệ phí  
Kiểm tra sau thông quan  
5090/TCHQ-VP
Công khai thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2018

Có hiệu lực

2501/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/08/2018

Có hiệu lực

1459/QĐ-BTC
công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực HQ thuộc phạm vi quản lý của NN BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/08/2018

Có hiệu lực

4787/TCHQ-TXNK
Xử lý vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2018

Có hiệu lực

4725/TCHQ-TXNK
Giải tỏa cưỡng chế mở tờ khai và khai báo hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2018

Có hiệu lực

4753/TCHQ-GSQL
Triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2018

Có hiệu lực

4633/TCHQ-GSQL
Giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX có sự thay đổi phương thức vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/08/2018

Có hiệu lực

4231/TCHQ-CNTT
Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực

4202/TCHQ-PC
Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2018

Có hiệu lực

4126/TCHQ-GSQL
Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4120/TCHQ-GSQL
Vướng mắc C/O mẫu D
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4114/TCHQ-TXNK
Phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi cacbon
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4024/TCHQ-TXNK
Phân loại "Solar cell" (tế bào quang điện)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2018

Có hiệu lực

1993/QĐ-TCHQ
Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2018

Có hiệu lực

1925/QĐ-TCHQ
Quyết định ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2018

Có hiệu lực

3899/TCHQ-GSQL
Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2018

Có hiệu lực

05/2018/TT-BXD
hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/06/2018

Có hiệu lực

1920/QĐ-TCHQ
Quyết định về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XK, NK (tại cấp Chi cục hải quan).
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2018

Có hiệu lực

3615/TCHQ-TXNK
xác định trước mã số "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3"
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/06/2018

Có hiệu lực

3556/TCHQ-TXNK
Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2018

Có hiệu lực

1810/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK trong quá trình làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/06/2018

Có hiệu lực

3233/CV-TCHQ
triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn mầu NK theo QĐ số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2018

Có hiệu lực

3243/CV-TCHQ
kiểm tra chất lượng xe nâng hàng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2018

Có hiệu lực

3144/TCHQ-TXNK
đóng tài khoản một số PGD KBNN mở tại NHTM
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/06/2018

Có hiệu lực

3076/TCHQ-TXNK
Phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2018

Có hiệu lực