Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Chính sách XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Kiểm tra sau thông quan  
1523/BTC-TCHQ
V/v ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/02/2021

Có hiệu lực

330/TCHQ-GSQL
Công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

333/TCHQ-GSQL
Công văn số 333/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

330/TCHQ-GSQL
Công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

333/TCHQ-GSQL
Công văn số 333/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

289/TCHQ-GSQL
Công văn số 289/TCHQ-GSQL ngày 21/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thể thức C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2021

Có hiệu lực

234/TCHQ-GSQL
Công văn số 234/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/01/2021

Có hiệu lực

235/TCHQ-GSQL
Công văn số 235/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Tái xuất phế liệu tồn đọng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/01/2021

Có hiệu lực

236/TCHQ-GSQL
Công văn số 236/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc EVFTA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/01/2021

Có hiệu lực

122/TCHQ-GSQL
Công văn số 122/TCHQ-GSQL ngày 12/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/01/2021

Có hiệu lực

120/TCHQ-GSQL
Công văn số 120/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/01/2021

Có hiệu lực

119/TCHQ-GSQL
Công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/01/2021

Có hiệu lực

47/TCHQ-GSQL
Công văn số 47/TCHQ-GSQL ngày 06/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX, gửi Kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/01/2021

Có hiệu lực

2466,2467,2468,2469/QĐ-KV3
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2020

Có hiệu lực

1605/QĐ-BTC
V/v điều chỉnh Chi cục Hải quan quản lý địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/10/2020

Có hiệu lực

6201/TCHQ-GSQL
Công văn số 6201/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/09/2020

Có hiệu lực

1450/QĐ-BTC
Quyết định số 1450/QĐ-BTC ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/09/2020

Có hiệu lực

5918/TCHQ-GSQL
Công văn số 5918/TCHQ-GSQL ngày 9/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/09/2020

Có hiệu lực

5638/TCHQ-GSQL
Công văn số 5638/TCHQ-GSQL ngày 25/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn thời hạn lưu giữ xăng dầu cung ứng hàng không và tàu biển kinh doanh TNTX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/08/2020

Có hiệu lực

5227/TCHQ-GSQL
Công văn số 5227/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/08/2020

Có hiệu lực

5110/TCHQ-GSQL
Công văn số 5110/TCHQ-GSQL ngày 04/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Quản lý động vật hoang dã
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2020

Có hiệu lực

5021/TCHQ-GSQL
Công văn số 5021/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật NK và sản phẩm động vật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/07/2020

Có hiệu lực

2025/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2025/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2020 về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyets định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/07/2020

Có hiệu lực

4894/TCHQ-GSQL
Công văn số 4894/TCHQ-GSQL ngày 23/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/07/2020

Có hiệu lực

4796/TCHQ-GSQL
Công văn số 4796/TCHQ-GSQL ngày 17/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2020

Có hiệu lực