Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Chính sách XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Kiểm tra sau thông quan  
56/2019/TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 49/2015/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2015 QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI THƯ, GÓI, KIỆN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ SỐ 191/2015/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2015 QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/08/2019

Có hiệu lực

1804/QĐ-HQHP
Quyết định số 1804/QĐ-HQHP ngày 20/8/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng v/v giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/08/2019

Có hiệu lực

5178/TCHQ-GSQL
Công văn số 5178/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2019

Có hiệu lực

5094/TCHQ-GSQL
Công văn số 5094/TCHQ-GSQL ngày 09/8/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu thuốc lá bán hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2019

Có hiệu lực

263/QĐ-HQPM
Quyết định số 263/QĐ-HQPM ngày 09/8/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2019

Có hiệu lực

4919/TCHQ-GSQL
Công văn số 4919/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Cửa khẩu NK ô tô dưới 16 chỗ ngồi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/07/2019

Có hiệu lực

4889/TCHQ-GSQL
Công văn số 4889/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Định mức thực tế của DNƯT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/07/2019

Có hiệu lực

4870/TCHQ-GSQL
Công văn số 4870/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Doanh nghiệp chế xuất thuê kho
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/07/2019

Có hiệu lực

4853/TCHQ-GSQL
Công văn số 4853/TCHQ-GSQL ngày 29/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/07/2019

Có hiệu lực

1671/QĐ-HQHP
Quyết định số 1671/QĐ-HQHP ngày 25/7/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/07/2019

Có hiệu lực

4334/TCHQ-GSQL
​Công văn số 4334/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/07/2019

Có hiệu lực

4334/TCHQ-GSQL
​Công văn số 4334/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/07/2019

Có hiệu lực

4307/TCHQ-GSQL
Công văn số 4307/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Tăng cường quản lý hoạt động TNTX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2019

Có hiệu lực

4247/TCHQ-GSQL
Công văn số 4247/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Doanh nghiệp chế xuất thuê kho
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2019

Có hiệu lực

23/2019/QĐ-TTg
Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực

1561/HQBD-GSQL
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/06/2019

Có hiệu lực

443/QĐ-HQVA
Quyết định số 443/QĐ-HQVA ngày 11/6/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/06/2019

Có hiệu lực

1376/HQBD
V/v niêm yết bộ thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/06/2019

Có hiệu lực

1574/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1574/QĐ-TCHQ ngày 31/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2019

Có hiệu lực

911/QĐ-BTC
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài Chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2019

Có hiệu lực

3305/TCHQ-GSQL
Công văn số 3305/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh TNTX có sự thay đổi phương tiện vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2019

Có hiệu lực

22/2019/TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN; CẤP VÀ THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

829/HQBD-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

2164/TCHQ-GSQL
Thực hiện Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2019

Có hiệu lực

336/QĐ-HQBD
V/v công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình, nơi sản xuất Cty TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGYVN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2019

Có hiệu lực