Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Chính sách XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Kiểm tra sau thông quan  
829/HQBD-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

2164/TCHQ-GSQL
Thực hiện Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2019

Có hiệu lực

336/QĐ-HQBD
V/v công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình, nơi sản xuất Cty TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGYVN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2019

Có hiệu lực

768/HQBD-GSQL
V/v thay đổi tên doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/04/2019

Có hiệu lực

758/HQBD-GSQL
V/v Vận chuyển hàng hóa từ KNQ Areco sang KNQ ICD Tanamexco
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/04/2019

Có hiệu lực

721/TB-HQBD
V/v Bộ Tài chính công bố Bộ thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2019

Có hiệu lực

Dự thảo Thông tư
Lấy ý kiến tham gia với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

VB1910/TT-BTC
Lấy ý kiến tham gia với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

2239/BCT-XNK
Công văn số 2239/BCT-XNK ngày 02/4/2019 của Bộ Công Thương về Thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2019

Có hiệu lực

903/QĐ-TCHQ
Quyết định số 903/QĐ-TCHQ ngày 02/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2019

Có hiệu lực

902/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2019

Có hiệu lực

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về thủ tục quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS)
Thông tư hướng dẫn Nghị định về thủ tục quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2019

Có hiệu lực

1627/TCHQ-GSQL
Công văn số 1627/TCHQ-GSQL ngày 22/03/2019 về việc thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/03/2019

Có hiệu lực

1420/TCHQ-GSQL
Công văn số 1420/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2019 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu dược liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

1375/TCHQ-GSQL
1375/TCHQ-GSQL ngày 12/03/2019 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

1209/TCHQ-TXNK
Triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/03/2019

Có hiệu lực

1172/TCHQ-GSQL
Công văn số 1172/TCHQ-GSQL ngày 28/02/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát đối với hàng hóa sang tải tại địa điểm của Công ty Ngọc Sơn thuộc cảng Việt Trì
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/02/2019

Có hiệu lực

397/QĐ-BCT
Quyết định số 397/QĐ-BCT ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 37/BCT (MS-TPĐL) của Công ty TNHH Một thành viên An Bình
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/02/2019

Có hiệu lực

1110/TCHQ-GSQL
Công văn số 1110/TCHQ-GSQL ngày 25/02/2019 của Tổng cục Hải quan về Thủ tục NK xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/02/2019

Có hiệu lực

1081/TCHQ-GSQL
Công văn số 1081/TCHQ-GSQL ngày 25/02/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Hướng dẫn thủ tục TX-TN hàng hóa thi công công trình
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/02/2019

Có hiệu lực

1040/TCHQ-GSQL
Công văn số 1040/TCHQ-GSQL ngày 22/02/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của DNCX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/02/2019

Có hiệu lực

1002/TCHQ-GSQL
Công văn số 1002/TCHQ-GSQL ngày 20/02/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Thực hiện giám sát đối với hàng hóa gửi KNQ, hàng TNTX sang tải tại cảng Việt Trì
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/02/2019

Có hiệu lực

804/TCHQ-GSQL
Công văn số 804/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2019 của Tổng cục Hải quan về kiểm tra thực tế hàng hóa TNTX thay đổi mục đích sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

830/TCHQ-GSQL
Công văn số 830/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2019 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công giản đơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

829/TCHQ-GSQL
Công văn số 829/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2019 v/v thực hiện thủ tục hải quan trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019​
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực