Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Chính sách XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Kiểm tra sau thông quan  
1443/HQBD-GSQL
V/v thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ HQ năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/05/2020

Có hiệu lực

3312/TCHQ-GSQL
Công văn số 3312/TCHQ-GSQL ngày 22/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn KTCL mặt hàng ra da NK sử dụng cho tàu biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/05/2020

Có hiệu lực

3120/TCHQ-GSQL
Công văn số 3120/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Địa điểm đăng ký tờ khai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2020

Có hiệu lực

3063/TCHQ-GSQL
Công văn số 3063/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận trên giấy phép CITES
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2020

Có hiệu lực

3062/TCHQ-GSQL
Công văn số 3062/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2020

Có hiệu lực

3060/TCHQ-GSQL
Công văn số 3060/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2020

Có hiệu lực

2973/TCHQ-GSQL
Công văn số 2973/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

2722/TCHQ-GSQL
Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/04/2020

Có hiệu lực

2720/TCHQ-GSQL
đăng ký tờ khai XK gạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/04/2020

Có hiệu lực

2571/TCHQ-GSQL
Công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/04/2020

Có hiệu lực

1090/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1090/QĐ-TCHQ ngày 20/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Liên Minh (Quận Tân Bình, TP.HCM)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2020

Có hiệu lực

44/NQ-CP
Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 11/4/2020 của Chính phủ về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2020

Có hiệu lực

2324/TCHQ-GSQL
Công văn số 2324/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa XK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/04/2020

Có hiệu lực

46/2020/NĐ-CP
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2020

Có hiệu lực

988/QĐ-TCHQ
Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 07/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v thay đổi tên chủ sở hữu địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Khánh Binh, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/04/2020

Có hiệu lực

446/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2020

Có hiệu lực

20/NQ-CP
Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/02/2020

Có hiệu lực

401/HQBD-GSQL
V/v triển khai một số nội dung mới về chính sách quản lý hàng hóa chuyên ngành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/02/2020

Chưa có hiệu lực

587/TCHQ-GSQL
Công văn số 587/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/01/2020

Có hiệu lực

158/TCHQ-GSQL
Công văn số 158/TCHQ-GSQL ngày 7/1/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2020

Có hiệu lực

3605/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3605/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/12/2019

Có hiệu lực

6845/TCHQ-GSQL
Công văn số 6845/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2019

Có hiệu lực

6694/TCHQ-GSQL
Công văn số 6694/TCHQ-GSQL ngày 24/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan tại cửa hàng miễn thuế ở Cảng HKQT Phú Quốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/10/2019

Có hiệu lực

3092/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3092/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/10/2019

Có hiệu lực

6628/TCHQ-GSQL
Công văn số 6628/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Cho thuê, mượn mặt bằng văn phòng, nhà xưởng của DNCX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2019

Có hiệu lực