Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Cơ chế điều hành XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Các khoản phí và lệ phí  
Kiểm tra sau thông quan  
1925/QĐ-TCHQ
Quyết định ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2018

Có hiệu lực

3899/TCHQ-GSQL
Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2018

Có hiệu lực

3615/TCHQ-TXNK
xác định trước mã số "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3"
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/06/2018

Có hiệu lực

3556/TCHQ-TXNK
Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2018

Có hiệu lực

1810/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK trong quá trình làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/06/2018

Có hiệu lực

3233/CV-TCHQ
triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn mầu NK theo QĐ số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2018

Có hiệu lực

3243/CV-TCHQ
kiểm tra chất lượng xe nâng hàng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2018

Có hiệu lực

3144/TCHQ-TXNK
đóng tài khoản một số PGD KBNN mở tại NHTM
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/06/2018

Có hiệu lực

3076/TCHQ-TXNK
Phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2018

Có hiệu lực

3052/TCHQ-TXNK
Phân loại máy chế biến thực phẩm, trộn rau củ, quả
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2018

Có hiệu lực

2896/TCHQ-KTSTQ
Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/05/2018

Có hiệu lực

2606/TCHQ-GSQL
Thủ tục tạm nhập tái xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2018

Có hiệu lực

2135/TXNK-TGHQ
Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/05/2018

Có hiệu lực

731/HQBD-GSQL
Hướng dẫn thủ tục cấp C/O giáp lưng đối với hàng hóa gửi KNQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2018

Có hiệu lực

1841/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2018

Có hiệu lực

1586/TXNK-TGHQ
Khai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/04/2018

Có hiệu lực

1682/TCHQ-VP
Đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2018

Có hiệu lực

1636/TCHQ-TXNK
Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/03/2018

Có hiệu lực

1612/TCHQ-TXNK
xử lý thuế đối với hàng hóa NK cung ứng cho HĐGC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2018

Có hiệu lực

1511/TCHQ-GSQL
Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/03/2018

Có hiệu lực

309/XNK-CN
Xuất khẩu tại chỗ nguyên vật liệu sản xuất, gia công
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2018

Có hiệu lực

1395/TCHQ-TXNK
Chi phí vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2018

Có hiệu lực

797/GSQL-TCHQ
Hướng dẫn khai báo số quản lý hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/02/2018

Có hiệu lực

410/GSQL-GQ1
Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/02/2018

Có hiệu lực

7889/TCHQ-GSQL
Khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/12/2017

Có hiệu lực