Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Chính sách XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Kiểm tra sau thông quan  
5638/TCHQ-GSQL
Công văn số 5638/TCHQ-GSQL ngày 25/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn thời hạn lưu giữ xăng dầu cung ứng hàng không và tàu biển kinh doanh TNTX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/08/2020

Có hiệu lực

5227/TCHQ-GSQL
Công văn số 5227/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/08/2020

Có hiệu lực

5110/TCHQ-GSQL
Công văn số 5110/TCHQ-GSQL ngày 04/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Quản lý động vật hoang dã
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2020

Có hiệu lực

5021/TCHQ-GSQL
Công văn số 5021/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật NK và sản phẩm động vật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/07/2020

Có hiệu lực

2025/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2025/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2020 về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyets định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/07/2020

Có hiệu lực

4894/TCHQ-GSQL
Công văn số 4894/TCHQ-GSQL ngày 23/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/07/2020

Có hiệu lực

4796/TCHQ-GSQL
Công văn số 4796/TCHQ-GSQL ngày 17/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2020

Có hiệu lực

4428/TCHQ-GSQL
Công văn số 4428/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/07/2020

Có hiệu lực

1088-1089/QĐ-HQKV3
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2020

Có hiệu lực

814/QĐ-BTC
V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực HQ thuộc phạm vi, chức năng quản lý BTC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2020

Có hiệu lực

1443/HQBD-GSQL
V/v thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ HQ năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/05/2020

Có hiệu lực

3312/TCHQ-GSQL
Công văn số 3312/TCHQ-GSQL ngày 22/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn KTCL mặt hàng ra da NK sử dụng cho tàu biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/05/2020

Có hiệu lực

3120/TCHQ-GSQL
Công văn số 3120/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Địa điểm đăng ký tờ khai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2020

Có hiệu lực

3063/TCHQ-GSQL
Công văn số 3063/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận trên giấy phép CITES
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2020

Có hiệu lực

3062/TCHQ-GSQL
Công văn số 3062/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2020

Có hiệu lực

3060/TCHQ-GSQL
Công văn số 3060/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2020

Có hiệu lực

2973/TCHQ-GSQL
Công văn số 2973/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

2722/TCHQ-GSQL
Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/04/2020

Có hiệu lực

2720/TCHQ-GSQL
đăng ký tờ khai XK gạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/04/2020

Có hiệu lực

2571/TCHQ-GSQL
Công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/04/2020

Có hiệu lực

1090/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1090/QĐ-TCHQ ngày 20/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Liên Minh (Quận Tân Bình, TP.HCM)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2020

Có hiệu lực

44/NQ-CP
Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 11/4/2020 của Chính phủ về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2020

Có hiệu lực

2324/TCHQ-GSQL
Công văn số 2324/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa XK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/04/2020

Có hiệu lực

46/2020/NĐ-CP
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2020

Có hiệu lực

988/QĐ-TCHQ
Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 07/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v thay đổi tên chủ sở hữu địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Khánh Binh, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/04/2020

Có hiệu lực