Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Chính sách XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Kiểm tra sau thông quan  
2669/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2669/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở biên giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2021

Có hiệu lực

2656/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/10/2021

Có hiệu lực

2553/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2553/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/10/2021

Có hiệu lực

2166/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2021

Có hiệu lực

1577/HQBD-GSQL
V/v chuyển soi chiếu, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2021

Có hiệu lực

3498/TCHQ-GSQL
Công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2021

Có hiệu lực

3384/TCHQ-GSQL
Công văn số 3384/TCHQ-GSQL ngày 06/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2021

Có hiệu lực

2893/TCHQ-TXNK
Công văn số 2893/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/06/2021

Có hiệu lực

1645/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1645/QĐ-TCHQ ngày 04/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/06/2021

Có hiệu lực

1646/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1646/QĐ-TCHQ ngày 04/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/06/2021

Có hiệu lực

1654/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1654/QĐ-TCHQ ngày 04/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/06/2021

Có hiệu lực

2669/TCHQ-GSQL
Công văn số 2669/TCHQ-GSQL ngày 31/5/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và EVFTA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2021

Có hiệu lực

2547/TCHQ-GSQL
Công văn số 2547/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2021

Có hiệu lực

2535/TCHQ-GSQL
Công văn số 2535/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Hướng dẫn khai tờ khai hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2021

Có hiệu lực

2379/TCHQ-GSQL
Chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/05/2021

Có hiệu lực

1620/TCHQ-GSQL
Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2021

Có hiệu lực

1604/TCHQ-GSQL
Công văn số 1604/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2021

Có hiệu lực

1591/TCHQ-GSQL
Công văn số 1591/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hàng hóa tại cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/04/2021

Có hiệu lực

1589/TCHQ-GSQL
Công văn số 1589/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/04/2021

Có hiệu lực

1578/TCHQ-GSQL
Công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 6/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2021

Có hiệu lực

1528/TCHQ-GSQL
Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2021

Có hiệu lực

1414/TCHQ-GSQL
Công văn số 1414/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan khi tách công ty
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2021

Có hiệu lực

1423/TCHQ-GSQL
Công văn số 1423/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2021

Có hiệu lực

1424/TCHQ-GSQL
Công văn số 1424/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Kiểm soát cá tầm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2021

Có hiệu lực

1323/TCHQ-GSQL
Công văn số 1323/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/03/2021

Có hiệu lực