Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Cơ chế điều hành XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Các khoản phí và lệ phí  
Kiểm tra sau thông quan  
206/TCHQ-GSQL
nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/01/2019

Có hiệu lực

7523/TCHQ-CNTT
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/12/2018

Có hiệu lực

7067/TCHQ-TXNK
Bổ sung nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/11/2018

Có hiệu lực

6157/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/11/2018

Có hiệu lực

30/CT-TTg
Chỉ thị số về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2018

Có hiệu lực

6106/TCHQ-TXNK
Khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2018

Có hiệu lực

5895/TCHQ-GSQL
thủ tục tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2018

Có hiệu lực

5880/TCHQ-GSQL
vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2018

Có hiệu lực

130/2018/NĐ-CP
Nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/09/2018

Có hiệu lực

5459/TCHQ-GSQL
Gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/09/2018

Có hiệu lực

5468/TCHQ-TXNK
Phân loại thép chữ H và chữ I
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/09/2018

Có hiệu lực

27/2018/TT-BCT
Thông tư bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/09/2018

Có hiệu lực

5357/TCHQ-GSQL
Ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/09/2018

Có hiệu lực

1318/CNTT-PTUD
nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/09/2018

Có hiệu lực

5282/TCHQ-GSQL
nhập khẩu phế liệu chưa có Quy chuẩn quốc gia về môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/09/2018

Có hiệu lực

5245/TCHQ-GSQL
xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và Thông tư 39
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/09/2018

Có hiệu lực

5200/TCHQ-GSQL
chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/09/2018

Có hiệu lực

5090/TCHQ-VP
Công khai thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2018

Có hiệu lực

2501/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/08/2018

Có hiệu lực

1459/QĐ-BTC
công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực HQ thuộc phạm vi quản lý của NN BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/08/2018

Có hiệu lực

4787/TCHQ-TXNK
Xử lý vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2018

Có hiệu lực

4725/TCHQ-TXNK
Giải tỏa cưỡng chế mở tờ khai và khai báo hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2018

Có hiệu lực

4753/TCHQ-GSQL
Triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2018

Có hiệu lực

4633/TCHQ-GSQL
Giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX có sự thay đổi phương thức vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/08/2018

Có hiệu lực

4231/TCHQ-CNTT
Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực