Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Chính sách XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Kiểm tra sau thông quan  
20/NQ-CP
Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/02/2020

Có hiệu lực

401/HQBD-GSQL
V/v triển khai một số nội dung mới về chính sách quản lý hàng hóa chuyên ngành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/02/2020

Chưa có hiệu lực

587/TCHQ-GSQL
Công văn số 587/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/01/2020

Có hiệu lực

158/TCHQ-GSQL
Công văn số 158/TCHQ-GSQL ngày 7/1/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2020

Có hiệu lực

3605/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3605/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/12/2019

Có hiệu lực

6845/TCHQ-GSQL
Công văn số 6845/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2019

Có hiệu lực

6694/TCHQ-GSQL
Công văn số 6694/TCHQ-GSQL ngày 24/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan tại cửa hàng miễn thuế ở Cảng HKQT Phú Quốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/10/2019

Có hiệu lực

3092/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3092/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/10/2019

Có hiệu lực

6628/TCHQ-GSQL
Công văn số 6628/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Cho thuê, mượn mặt bằng văn phòng, nhà xưởng của DNCX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2019

Có hiệu lực

3042/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3042/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2019 của Tổng cục Hải quan V/v tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Cty TNHH Tiếp vận & Thương mại Việt Tín.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2019

Có hiệu lực

6568/TCHQ-GSQL
Công văn số 6568/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng thiết bị vệ sinh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2019

Có hiệu lực

6538/TCHQ-TXNK
Công văn số 6538/TCHQ-TXNK ngày 16/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại máy hút bụi dùng cho máy bay
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/10/2019

Có hiệu lực

6489/TCHQ-GSQL
Công văn số 6489/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Trả lời kiến nghị của Công ty CP Thế Giới Giấy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/10/2019

Có hiệu lực

6491/TCHQ-GSQL
Công văn số 6491/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc sử dụng mã loại hình
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/10/2019

Có hiệu lực

6331/TCHQ-GSQL
Công văn số 6331/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2019 về việc vướng mắc C/0 mẫu E
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/10/2019

Có hiệu lực

5787/TCHQ-GSQL
Công văn số 5787/TCHQ-GSQL ngày 10/9/2019 của Tổng cục Hải quan v/v bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2019

Có hiệu lực

56/2019/TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 49/2015/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2015 QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI THƯ, GÓI, KIỆN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ SỐ 191/2015/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2015 QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/08/2019

Có hiệu lực

1804/QĐ-HQHP
Quyết định số 1804/QĐ-HQHP ngày 20/8/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng v/v giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/08/2019

Có hiệu lực

5178/TCHQ-GSQL
Công văn số 5178/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2019

Có hiệu lực

5094/TCHQ-GSQL
Công văn số 5094/TCHQ-GSQL ngày 09/8/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu thuốc lá bán hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2019

Có hiệu lực

263/QĐ-HQPM
Quyết định số 263/QĐ-HQPM ngày 09/8/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2019

Có hiệu lực

4919/TCHQ-GSQL
Công văn số 4919/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Cửa khẩu NK ô tô dưới 16 chỗ ngồi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/07/2019

Có hiệu lực

4889/TCHQ-GSQL
Công văn số 4889/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Định mức thực tế của DNƯT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/07/2019

Có hiệu lực

4870/TCHQ-GSQL
Công văn số 4870/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Doanh nghiệp chế xuất thuê kho
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/07/2019

Có hiệu lực

4853/TCHQ-GSQL
Công văn số 4853/TCHQ-GSQL ngày 29/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/07/2019

Có hiệu lực