TỔNG CỤC HẢI QUAN
3899/TCHQ-GSQL
Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2018

Có hiệu lực

3556/TCHQ-TXNK
Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2018

Có hiệu lực

1810/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK trong quá trình làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/06/2018

Có hiệu lực

3243/CV-TCHQ
kiểm tra chất lượng xe nâng hàng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2018

Có hiệu lực

3076/TCHQ-TXNK
Phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2018

Có hiệu lực

3052/TCHQ-TXNK
Phân loại máy chế biến thực phẩm, trộn rau củ, quả
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2018

Có hiệu lực

2896/TCHQ-KTSTQ
Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/05/2018

Có hiệu lực

2721/TCHQ-TXNK
Thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi EVA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/05/2018

Có hiệu lực

2606/TCHQ-GSQL
Thủ tục tạm nhập tái xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2018

Có hiệu lực

2530/TCHQ-GSQL
vướng mắc C/O mẫu D
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/05/2018

Có hiệu lực

2356/TCHQ-TXNK
Bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/05/2018

Có hiệu lực

1956/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2018

Có hiệu lực

1841/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2018

Có hiệu lực

1586/TXNK-TGHQ
Khai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/04/2018

Có hiệu lực

1682/TCHQ-VP
Đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2018

Có hiệu lực

1636/TCHQ-TXNK
Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/03/2018

Có hiệu lực

1612/TCHQ-TXNK
xử lý thuế đối với hàng hóa NK cung ứng cho HĐGC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2018

Có hiệu lực

1619/TCHQ-TXNK
xử lý thuế GTGT hàng NK do nộp nhầm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2018

Có hiệu lực

1511/TCHQ-GSQL
Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/03/2018

Có hiệu lực

1395/TCHQ-TXNK
Chi phí vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2018

Có hiệu lực

797/GSQL-TCHQ
Hướng dẫn khai báo số quản lý hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/02/2018

Có hiệu lực

727/TCHQ-TXNK
Thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/02/2018

Có hiệu lực

8168/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/12/2017

Có hiệu lực

8127/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK bị tiêu hủy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/12/2017

Có hiệu lực

7817/TCHQ-TXNK
Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2017

Có hiệu lực