TỔNG CỤC HẢI QUAN
662/TB-THQVN
V/v tổ chức lớp đào tạo NVHQ cơ bản theo hình thức trực tuyến khóa 6 (mã lớp: HQCB06-2021)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/11/2021

Có hiệu lực

632/THQVN-ĐT&QLHV
V/v hỗ trợ đăng tải và niêm yết thông tin mở lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản dành cho DN của Trường Hải quan Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2021

Có hiệu lực

2669/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2669/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở biên giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2021

Có hiệu lực

2656/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/10/2021

Có hiệu lực

2553/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2553/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/10/2021

Có hiệu lực

584/TB-THQVN
V/v tổ chức các Lớp hướng dẫn kỹ năng khai hải quan và lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng NL, VTNK, HHXK dành cho các DN GC, SXXK và CX theo hình thức trực tuyến
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/10/2021

Có hiệu lực

568/THQVN-ĐTQLHV
V/v hố trợ đăng tải và niêm yết thông tin mở lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản dành cho doanh nghiệp của Trường Hải quan Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/09/2021

Có hiệu lực

4451/TCHQ-CNTT
Công văn số 4451/TCHQ-CNTT ngày 15/9/2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/09/2021

Có hiệu lực

4386/TB-TCHQ
Thông báo số 4386/TB-TCHQ ngày 13/9/2021 của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

4360/TCHQ-TXNK
Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

4363/TCHQ-CNTT
Công văn số 4363/TCHQ-CNTT ngày 10/9/2021 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

4360/TCHQ-TXNK
Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

502/THQVN-NV
V/v hỗ trợ cung cấp thông tin tổ chức lớp Đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2021

Có hiệu lực

4197/TCHQ-CNTT
Công văn số 4197/TCHQ-CNTT ngày 27/8/2021 về việc triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2021

Có hiệu lực

4069/TCHQ-TXNK
Công văn số 4069/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2021 của Tổng cục Hải quan v/v thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2021

Có hiệu lực

4032/TCHQ-GSQL
Công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 của Tổng cục Hải quan V/v hướng dẫn sử dụng mã loại hình.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/08/2021

Có hiệu lực

3940/TB-TCHQ
Thông báo số 3940/TB-TCHQ ngày 9/8/2021 của Tổng cục Hải quan v/v kết quả xác định trước mã sô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2021

Có hiệu lực

2166/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2021

Có hiệu lực

3847/TCHQ-GSQL
Giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/08/2021

Có hiệu lực

741/CNTT-SW
VB 741/CNTT-SW tra cứu C/O mẫu D điện tử
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/07/2021

Có hiệu lực

04/TB-NVKHQ
VB 04/TB-NVKHQ Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/07/2021

Có hiệu lực

04/TB-NVKHQ
Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2021

Có hiệu lực

3498/TCHQ-GSQL
Công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2021

Có hiệu lực

3384/TCHQ-GSQL
Công văn số 3384/TCHQ-GSQL ngày 06/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2021

Có hiệu lực

3336/TCHQ-TXNK
Công văn số 3336/TCHQ-TXNK ngày 02/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/07/2021

Có hiệu lực