TỔNG CỤC HẢI QUAN
1841/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2018

Có hiệu lực

1586/TXNK-TGHQ
Khai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/04/2018

Có hiệu lực

1682/TCHQ-VP
Đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2018

Có hiệu lực

1636/TCHQ-TXNK
Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/03/2018

Có hiệu lực

1612/TCHQ-TXNK
xử lý thuế đối với hàng hóa NK cung ứng cho HĐGC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2018

Có hiệu lực

1619/TCHQ-TXNK
xử lý thuế GTGT hàng NK do nộp nhầm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2018

Có hiệu lực

1511/TCHQ-GSQL
Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/03/2018

Có hiệu lực

1395/TCHQ-TXNK
Chi phí vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2018

Có hiệu lực

797/GSQL-TCHQ
Hướng dẫn khai báo số quản lý hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/02/2018

Có hiệu lực

727/TCHQ-TXNK
Thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/02/2018

Có hiệu lực

8168/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/12/2017

Có hiệu lực

8127/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK bị tiêu hủy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/12/2017

Có hiệu lực

7817/TCHQ-TXNK
Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2017

Có hiệu lực

7143/TCHQ-GSQL
Vướng mắc thời điểm nộp C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2017

Có hiệu lực

4846/TCHQ-TXNK
Hoàn thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/07/2017

Có hiệu lực

2228/QĐ-TCHQ
QĐ V/v ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2017

Có hiệu lực

47/TCHQ-TXNK
Thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN với TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/01/2017

Hết hiệu lực

10982/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/11/2016

Có hiệu lực

8887/TB-TCHQ
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/09/2016

Có hiệu lực

8600/TCHQ-TXNK
Áp dụng thuế suất thuế NK theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/09/2016

Có hiệu lực

6560/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2016

Có hiệu lực

6077/TCHQ-GSQL
Nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/06/2016

Có hiệu lực

6006/TCHQ-GSQL
Khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2016

Có hiệu lực

5670/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/06/2016

Có hiệu lực

5484/TCHQ-GSQL
Vướng mắc về khai báo hóa đơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2016

Có hiệu lực