TỔNG CỤC HẢI QUAN
980/QĐ-TCHQ
Quyết định số 980/QĐ-TCHQ ngày 06/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2020

Có hiệu lực

972/QĐ-TCHQ
Quyết định số 972/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v công nhận kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2020

Có hiệu lực

959/QĐ-TCHQ
Quyết định số 959/QĐ-TCHQ ngày 01/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ đối với Công ty TNHH Canary Trans Logistik
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2020

Có hiệu lực

2061/TCHQ-GSQL
Công văn số 2061/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2020 về Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2020

Có hiệu lực

918/QĐ-TCHQ
Quyết định số 918/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/03/2020

Có hiệu lực

1959/TCHQ-TXNK
Công văn số 1959/TCHQ-TXNK ngày 25/3/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn thời hạn nôp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/03/2020

Có hiệu lực

05/TB-HĐNVKHQ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, lịch thi và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/03/2020

Có hiệu lực

1924/TCHQ-TXNK
Công văn số 1924/TCHQ-TXNK ngày 24/3/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế hàng hóa của DNCX khi chuyển đổi loại hình
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/03/2020

Có hiệu lực

1570/TCHQ-TXNK
Công văn số 1570/TCHQ-TXNK ngày 13/3/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phản hồi vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2020

Có hiệu lực

633/QĐ-TCHQ
Quyết định số 633/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho kho chứa hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2020

Có hiệu lực

1007/TCHQ-TXNK
Công văn số 1007/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Chính sách thuế GTGT hàng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/02/2020

Có hiệu lực

03/TB-HĐNVKHQ
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/02/2020

Có hiệu lực

676/TCHQ-GSQL
Công văn số 676/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai phòng chống dịch cúm Corona
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/02/2020

Có hiệu lực

195/QĐ-TCHQ
Quyết định số 195/QĐ-TCHQ ngày 04/02/2020 của Tổng cục Hải quan V/v Thu hẹp địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/02/2020

Có hiệu lực

587/TCHQ-GSQL
Công văn số 587/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/01/2020

Có hiệu lực

563/TCHQ-TXNK
Công văn số 563/TCHQ-TXNK ngày 22/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2020

Có hiệu lực

510/TCHQ-TXNK
Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2020

Có hiệu lực

158/TCHQ-GSQL
Công văn số 158/TCHQ-GSQL ngày 7/1/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2020

Có hiệu lực

131/TCHQ-TXNK
Công văn số 131/TCHQ-TXNK ngày 06/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/01/2020

Có hiệu lực

08/TB-THQVN
Thông báo v/v tổ chức lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/01/2020

Có hiệu lực

31/TCHQ-TXNK
công văn số 31/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thông báo ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực

06/TCHQ-TXNK
Công văn số 06/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực

07/TCHQ-TXNK
Công văn số 07/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực

13/TCHQ-TXNK
Công văn số 13/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực

32/TCHQ-TXNK
Công văn số 32/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Trị giá hải quan hàng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực