TỔNG CỤC HẢI QUAN
206/TCHQ-GSQL
nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/01/2019

Có hiệu lực

79/TCHQ-TXNK
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/01/2019

Có hiệu lực

25/TCHQ-TXNK
Thực hiện Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2019

Có hiệu lực

7523/TCHQ-CNTT
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/12/2018

Có hiệu lực

7197/TCHQ-TXNK
ổ chức làm việc thêm giờ cuối năm 2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/12/2018

Có hiệu lực

7198/TCHQ-TXNK
Phối hợp thời gian làm việc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/12/2018

Có hiệu lực

7067/TCHQ-TXNK
Bổ sung nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/11/2018

Có hiệu lực

6960/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2018

Có hiệu lực

6967/TCHQ-TXNK
Áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2018

Có hiệu lực

6788/TCHQ-TXNK
Triển khai thực hiện Thông tư số 95/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2018

Có hiệu lực

6638/TCHQ-TXNK
Miễn thuế nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6639/TCHQ-TXNK
Tuyên truyền việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6624/TCHQ-TXNK
Phân loại cẩu hàng Liebherr
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6563/TCHQ-TXNK
Đăng trang tin dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

6564/TCHQ-TXNK
Phân loại thiết bị làm sạch băng tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

6394/TCHQ-TXNK
Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập để sửa chữa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2018

Có hiệu lực

6364/TCHQ-TXNK
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2018

Có hiệu lực

6216/TCHQ-TXNK
Phân loại hàng hóa (tấm LCD)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/10/2018

Có hiệu lực

6161/TCHQ-TXNK
Phân loại Máy trộn cám cá
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2018

Có hiệu lực

6162/TCHQ-TXNK
Miễn thuế hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2018

Có hiệu lực

6123/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT mặt hàng phân bón
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2018

Có hiệu lực

6106/TCHQ-TXNK
Khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2018

Có hiệu lực

6042/TCHQ-TXNK
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2018

Có hiệu lực

6010/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế NK và thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

6015/TCHQ-TXNK
Vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực