TỔNG CỤC HẢI QUAN
6638/TCHQ-TXNK
Miễn thuế nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6639/TCHQ-TXNK
Tuyên truyền việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6624/TCHQ-TXNK
Phân loại cẩu hàng Liebherr
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6563/TCHQ-TXNK
Đăng trang tin dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

6564/TCHQ-TXNK
Phân loại thiết bị làm sạch băng tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

6394/TCHQ-TXNK
Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập để sửa chữa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2018

Có hiệu lực

6364/TCHQ-TXNK
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2018

Có hiệu lực

6216/TCHQ-TXNK
Phân loại hàng hóa (tấm LCD)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/10/2018

Có hiệu lực

6161/TCHQ-TXNK
Phân loại Máy trộn cám cá
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2018

Có hiệu lực

6162/TCHQ-TXNK
Miễn thuế hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2018

Có hiệu lực

6123/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT mặt hàng phân bón
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2018

Có hiệu lực

6106/TCHQ-TXNK
Khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2018

Có hiệu lực

6042/TCHQ-TXNK
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2018

Có hiệu lực

5978/TCHQ-TXNK
Hàng hóa NK phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

6010/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế NK và thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

6015/TCHQ-TXNK
Vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

5916/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/10/2018

Có hiệu lực

5895/TCHQ-GSQL
thủ tục tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2018

Có hiệu lực

5826/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2018

Có hiệu lực

5880/TCHQ-GSQL
vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2018

Có hiệu lực

5869/TCHQ-TXNK
Miễn thuế NK đối với hàng hóa NK của dự án ưu đãi đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2018

Có hiệu lực

5734/TCHQ-TXNK
Xác định mã số phân loại theo biểu thuế XNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/10/2018

Có hiệu lực

2799/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/09/2018

Có hiệu lực

2799/QĐ-TCHQ
Ban hành quy chế kiểm tra công cụ và xử lý, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành HQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/09/2018

Có hiệu lực

5528/TCHQ-TXNK
Áp dụng chính sách thuế tự vệ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/09/2018

Có hiệu lực