TỔNG CỤC HẢI QUAN
7345/TCHQ-TXNK
Công văn số 7345/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2020

Có hiệu lực

7345/TCHQ-TXNK
Công văn số 7345/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/11/2020

Có hiệu lực

7339/TCHQ-TXNK
Công văn số 7339/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/11/2020

Có hiệu lực

7339/TCHQ-TXNK
Công văn số 7339/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/11/2020

Có hiệu lực

7236/TCHQ-TXNK
Công văn số 7236/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc đối với Thông báo kết quả phân loại số 5371, 5372/TB-TCHQ ngày 14/8/2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/11/2020

Có hiệu lực

7129/TCHQ-TXNK
Công văn số 7129/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Có hiệu lực

7128/TCHQ-TXNK
Công văn số 7128/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột hồng sâm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Có hiệu lực

7139/TCHQ-ĐTCBL
Công văn số 7139/TCHQ-ĐTCBL ngày 6/11/2020 v/v kiến nghị về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Chưa có hiệu lực

7148/TCHQ-TXNK
Công văn số 7148/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Chưa có hiệu lực

7129/TCHQ-TXNK
Công văn số 7129/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Chưa có hiệu lực

7128/TCHQ-TXNK
Công văn số 7128/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột hồng sâm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Chưa có hiệu lực

6932/TCHQ-GSQL
Kiểm tra xuất xứ đối với sản phẩm thịt và gia cầm NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2020

Có hiệu lực

6968/TCHQ-GSQL
Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2020

Có hiệu lực

6915/TCHQ-TXNK
Công văn số 6915/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/10/2020

Có hiệu lực

6905/TCHQ-TXNK
Công văn số 6905/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế giá trị gia tăng (đối với dược liệu nhập khẩu)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2020

Có hiệu lực

6776/TCHQ-GSQL
Công văn số 6776/TCHQ-GSQL ngày 21/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục tái nhập hàng trả lại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/10/2020

Có hiệu lực

6543/TCHQ-VP
Thực hiện thủ tục thu hồi đổi biển xe ô tô ký hiệu 80
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2020

Có hiệu lực

1016/HQTTH-NV
V/v mất Danh mục hàng hoá miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2020

Có hiệu lực

2172-2173/QĐ-KV3
Quyết định vv Giải tỏa biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/09/2020

Có hiệu lực

6201/TCHQ-GSQL
Công văn số 6201/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/09/2020

Có hiệu lực

2106/QĐ-HQKV3
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/09/2020

Có hiệu lực

6192/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/09/2020

Có hiệu lực

2088-2091/QĐ-KV3
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/09/2020

Có hiệu lực

6107/TCHQ-TXNK
Công văn số 6107/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/09/2020

Có hiệu lực

6068/TCHQ-GSQL
Công văn số 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/09/2020

Có hiệu lực