CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
2676/HQBD-TXNK
Về việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2021

Có hiệu lực

2620/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2021

Có hiệu lực

2619/HQBD-TXNK
V/v biểu dương công tác thu hồi nợ phí hải quan và tăng cường xử lý nợ phí hải quan cuối năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2021

Có hiệu lực

2555/HQBD-TXNK
V/v vướng mắc xác minh tài khoản, số dư tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2021

Có hiệu lực

2450/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện quyết định 2302/QĐ-BTC ngày 12/10/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2021

Có hiệu lực

2394/HQBD-TXNK
V/v triển khai công tác thu ngân sách nhà nước cuối năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2021

Có hiệu lực

528/HQNKCN
V/v công khai thông tin nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2021

Có hiệu lực

HQMP-BB
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin nợ thuế của doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2021

Có hiệu lực

2317/TB-HQBD
Thông báo danh sách đơn vị, CBCC Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sử dụng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/10/2021

Có hiệu lực

2250/HQBD-TXNK
V/v triển khai Quyết định 4663/QĐKBNN ngày
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/09/2021

Có hiệu lực

173/HQVH
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin của DN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/09/2021

Có hiệu lực

510/HQMP
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin nợ thuế của doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/09/2021

Có hiệu lực

234/HQVSIP
Thông tin doanh nghiệp nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

2145/HQBD-TXNK
V/v hoàn thuế năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

2105/HQBD-TXNK
V/v vướng mắc thuế chống bán phá giá trường hợp nhập khẩu tại chỗ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/09/2021

Có hiệu lực

2083/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Quyết định 2080/QĐ-BTC ngày 31/8/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

2065/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/09/2021

Có hiệu lực

2035/HQBD-TXNK
V/v chính sách thuế hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/09/2021

Có hiệu lực

1998/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư 72/2021/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2021

Có hiệu lực

1971/HQBD-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2021

Có hiệu lực

1892/HQBD-TXNK
V/v hướng dẫn thẩm quyền công khai thông tin người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2021

Có hiệu lực

1761/HQBD-GSQL
V/v triển khai thực hiện thủ tục hải quan kiểm ta, giám hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container từ cảng Cát lái đến ICD Tân Cảng Sóng Thần
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2021

Có hiệu lực

1750/HQBD-TXNK
nộp thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ loại hình SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/08/2021

Có hiệu lực

1735/HQBD-TXNK
V/v thẩm quyền ban hành Quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2021

Có hiệu lực

1619/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/07/2021

Có hiệu lực