CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
HQMP-BB
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin nợ thuế của doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2021

Có hiệu lực

2317/TB-HQBD
Thông báo danh sách đơn vị, CBCC Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sử dụng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/10/2021

Có hiệu lực

2250/HQBD-TXNK
V/v triển khai Quyết định 4663/QĐKBNN ngày
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/09/2021

Có hiệu lực

173/HQVH
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin của DN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/09/2021

Có hiệu lực

510/HQMP
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin nợ thuế của doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/09/2021

Có hiệu lực

234/HQVSIP
Thông tin doanh nghiệp nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

2145/HQBD-TXNK
V/v hoàn thuế năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

2105/HQBD-TXNK
V/v vướng mắc thuế chống bán phá giá trường hợp nhập khẩu tại chỗ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/09/2021

Có hiệu lực

2083/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Quyết định 2080/QĐ-BTC ngày 31/8/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

2065/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/09/2021

Có hiệu lực

2035/HQBD-TXNK
V/v chính sách thuế hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/09/2021

Có hiệu lực

1998/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư 72/2021/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2021

Có hiệu lực

1971/HQBD-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2021

Có hiệu lực

1892/HQBD-TXNK
V/v hướng dẫn thẩm quyền công khai thông tin người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2021

Có hiệu lực

1761/HQBD-GSQL
V/v triển khai thực hiện thủ tục hải quan kiểm ta, giám hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container từ cảng Cát lái đến ICD Tân Cảng Sóng Thần
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2021

Có hiệu lực

1750/HQBD-TXNK
nộp thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ loại hình SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/08/2021

Có hiệu lực

1735/HQBD-TXNK
V/v thẩm quyền ban hành Quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2021

Có hiệu lực

1616/HQBD-TXNK
V/v chấn chỉnh báo cáo rà soát nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/07/2021

Có hiệu lực

1619/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/07/2021

Có hiệu lực

1577/HQBD-GSQL
V/v chuyển soi chiếu, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2021

Có hiệu lực

1555/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/07/2021

Có hiệu lực

1312/HQBD-GSQL
V/v triển khai Hiệp định UKVFTA.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/06/2021

Có hiệu lực

1309/HQBD-GSQL
V/v thông báo danh sách DN phải tạm dừng cho mang hàng về bảo quản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/06/2021

Có hiệu lực

55/QĐ-HQST
V/v Quyết định khoanh nợ tiền thuế đối với 11 người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/03/2021

Có hiệu lực

56/VSIP
V/v đăng tải QĐ khoanh nợ trên trang thông tin điện tử của Cục
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/03/2021

Có hiệu lực