CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
103/HQBD-VP
V/v phân công trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/01/2020

Có hiệu lực

2428/HQBD-VP
V/v niêm yết bộ thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/09/2019

Có hiệu lực

2315/HQBD-VP
V/v phân công và báo cáo tình hình trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2019

Có hiệu lực

2048/HQBD-GSQL
V/v triển khai thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ TTHC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/08/2019

Có hiệu lực

1942/TB-HQBD
Về việc khởi công dự án công trình xây dựng Trụ sở Cục HQBD
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/07/2019

Có hiệu lực

1784/HQBD-TXNK
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

1785/HQBD-TXNK
V/v triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

1598/HQBD-TXNK
V/v cảnh báo nội dung sai phạm trong việc làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực

1592/HQBD-GSQL
V/v Vận chuyển hàng hóa từ KNQ Areco sang KNQ ICD Tanamexco (từ số 1592 - 1593)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực

1597/HQBD-GSQL
V/v Giao nhiệm vụ quản lý kho ngoại quan của Công ty TNHH LF Logistics
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực

1561/HQBD-GSQL
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/06/2019

Có hiệu lực

1558/HQBD-GSQL
V/v thay đổi địa điểm làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/06/2019

Có hiệu lực

1522/HQBD-TXNK
V/v triển khai chương trình nộp thuế điện tử DN nhờ thu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/06/2019

Có hiệu lực

1376/HQBD
V/v niêm yết bộ thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/06/2019

Có hiệu lực

1294/HQBD-TXNK
V/v thuế NK, thuế GTGT đối với hàng hóa đưa ra nước ngoài sửa chữa, kiểm tra chất lượng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/05/2019

Có hiệu lực

1277/HQBD-GSQL
V/v Vận chuyển hàng hóa từ KNQ Areco sang KNQ ICD Tanamexco
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/05/2019

Có hiệu lực

471/QĐ-HQBD
V/v sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/05/2019

Có hiệu lực

470/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/05/2019

Có hiệu lực

472/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế tại trụ sở người nộp thuế (từ số 472 - 474)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/05/2019

Có hiệu lực

1246/HQBD-GSQL
V/v đề nghị hỗ trợ kiểm tra cơ sở gia công lại ngoài địa bàn quản lý (từ số 1246 - 1248)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2019

Có hiệu lực

1250/HQBD-GSQL
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2019

Có hiệu lực

1251/HQBD-GSQL
V/v thông báo danh sách DN tạm dừng cho mang hàng về bảo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2019

Có hiệu lực

1236/HQBD-TXNK
V/v xử lý vụ việc DN chuẩn bị bán đấu giá tài sản NK miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/05/2019

Có hiệu lực

1234/HQBD-TXNK
V/v trả lời vướng mắc xử lý nợ thuế Công ty Chung Y
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/05/2019

Có hiệu lực

1168/HQBD-TXNK
V/v công khai thông tin nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/05/2019

Có hiệu lực