CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
2081/HQBD-GSQL
V/v triển khai các hoạt động nhằm phát triển và nâng cao chất lượng ĐLHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/07/2020

Có hiệu lực

1443/HQBD-GSQL
V/v thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ HQ năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/05/2020

Có hiệu lực

1236/HQBD-VP
V/v bão bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

1233/HQBD-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục nộp phí, lệ phí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

1235/HQBD-VP
V/v niêm yết bộ thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

1149/TB-HQBD
Lịch trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục trong thời gian nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước 30/4, 01/5/2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/04/2020

Có hiệu lực

852/TB-HQBD
Lịch trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục trong thời gian nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2020

Có hiệu lực

783/HQBD-GSQL
V/v may và xuất bán khẩu trang vải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2020

Có hiệu lực

619/HQBD-VP
V/v cách ly, theo dõi sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2020

Có hiệu lực

522/HQBD-VP
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/03/2020

Có hiệu lực

167/QĐ-HQBD
V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/02/2020

Có hiệu lực

410/HQBD-TXNK
V/v báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đến tình hình thu nộp NSNN của các DN nhập khẩu hàng hóa đến từ Trung Quốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/02/2020

Có hiệu lực

401/HQBD-GSQL
V/v triển khai một số nội dung mới về chính sách quản lý hàng hóa chuyên ngành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/02/2020

Chưa có hiệu lực

370/BC-HQBD
Công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Hải quan tháng 02/2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/02/2020

Có hiệu lực

301/HQBD-VP
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vi rút Corona
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/02/2020

Có hiệu lực

281/HQBD-VP
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/02/2020

Có hiệu lực

259/HQBD-VP
V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/02/2020

Có hiệu lực

103/HQBD-VP
V/v phân công trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/01/2020

Có hiệu lực

2428/HQBD-VP
V/v niêm yết bộ thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/09/2019

Có hiệu lực

2315/HQBD-VP
V/v phân công và báo cáo tình hình trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2019

Có hiệu lực

2048/HQBD-GSQL
V/v triển khai thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ TTHC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/08/2019

Có hiệu lực

1942/TB-HQBD
Về việc khởi công dự án công trình xây dựng Trụ sở Cục HQBD
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/07/2019

Có hiệu lực

1784/HQBD-TXNK
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

1785/HQBD-TXNK
V/v triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

1597/HQBD-GSQL
V/v Giao nhiệm vụ quản lý kho ngoại quan của Công ty TNHH LF Logistics
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực