CHÍNH PHỦ
48/2018/QĐ-TTg
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2018

Có hiệu lực

30/CT-TTg
Chỉ thị số về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2018

Có hiệu lực

401/QĐ-UBQGCPĐT
Quyết định Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/09/2018

Có hiệu lực

130/2018/NĐ-CP
Nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/09/2018

Có hiệu lực

1254/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018- 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/09/2018

Có hiệu lực

27/CT-TTg
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/09/2018

Có hiệu lực

1194/CĐ-TTg
Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 cuả Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/09/2018

Có hiệu lực

115/2018/NĐ-CP
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2018

Có hiệu lực

26/CT-TTg
Chỉ thị số của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2018

Có hiệu lực

68/2018/NĐCP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2018

Có hiệu lực

69/2018/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2018

Có hiệu lực

64/2018/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2018

Có hiệu lực

59/2018/NĐ-CP
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

53/2018/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2018

Có hiệu lực

15/2018/NĐ-CP
Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/02/2018

Có hiệu lực

09/2018/NĐ-CP
Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2018

Có hiệu lực

160/2017/NĐ-CP
Nghị định 160/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

159/2017/NĐ-CP
Nghị định 159/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

156/2017/NĐ-CP
Nghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

153/2017/NĐ-CP
Nghị định 153/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

150/2017/NĐ-CP
Nghị định 150/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2017

Có hiệu lực

Nghị định 119/2017/NĐ-CP
Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/11/2017

Có hiệu lực

116/2017/NĐ-CP
Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2017

Có hiệu lực

113/2017/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2017

Có hiệu lực

97/2017/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2017

Có hiệu lực