CHÍNH PHỦ
68/2018/NĐCP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2018

Có hiệu lực

69/2018/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2018

Có hiệu lực

64/2018/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2018

Có hiệu lực

59/2018/NĐ-CP
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

53/2018/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2018

Có hiệu lực

15/2018/NĐ-CP
Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/02/2018

Có hiệu lực

09/2018/NĐ-CP
Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2018

Có hiệu lực

160/2017/NĐ-CP
Nghị định 160/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

159/2017/NĐ-CP
Nghị định 159/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

156/2017/NĐ-CP
Nghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

153/2017/NĐ-CP
Nghị định 153/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

150/2017/NĐ-CP
Nghị định 150/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2017

Có hiệu lực

Nghị định 119/2017/NĐ-CP
Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/11/2017

Có hiệu lực

116/2017/NĐ-CP
Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2017

Có hiệu lực

113/2017/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2017

Có hiệu lực

97/2017/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2017

Có hiệu lực

15/2017/QĐ-TTg
Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2017

Có hiệu lực

41/2017/NĐ-CP
Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2017

Có hiệu lực

23/2017/NĐ-CP
NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2017

Có hiệu lực

26/CT-TTg
Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/09/2016

Có hiệu lực

129/2016/NĐ-CP
quy định thuế suất và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

129/2016/NĐ-CP
quy định thuế suất và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

134/2016/NĐCP
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

122/2016/NĐ-CP
Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

68/2016/NĐ-CP
Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/07/2016

Có hiệu lực