CHÍNH PHỦ
53/2021/NĐ-CP
Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiêp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa XNCN VN và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai- len giai đoạn 2021-2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/05/2021

Có hiệu lực

18/2021/NĐ-CP
Nghị định 18/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2021

Chưa có hiệu lực

18/2021/NĐ-CP
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2021

Có hiệu lực

02/2021/NĐ-CP
Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/01/2021

Có hiệu lực

111/2020/NĐ-CP
Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/09/2020

Có hiệu lực

44/NQ-CP
Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 11/4/2020 của Chính phủ về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2020

Có hiệu lực

46/2020/NĐ-CP
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2020

Có hiệu lực

45/2020/NĐ-CP
Nghị định só 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2020

Có hiệu lực

30/2020/NĐ-CP
Nghị định về công tác văn thư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/03/2020

Có hiệu lực

20/NQ-CP
Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/02/2020

Có hiệu lực

92/2019/NĐ-CP
Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 - 2020.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2019

Chưa có hiệu lực

85/2019/NĐ-CP
Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/11/2019

Có hiệu lực

23/2019/QĐ-TTg
Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực

42/2019/NĐ-CP
Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

38/2019/ND-CP
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/05/2019

Có hiệu lực

18/2019/QĐ-TTg
QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/04/2019

Có hiệu lực

31/2019/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/04/2019

Có hiệu lực

16/2019/QĐ-TTg
Quyêt định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/03/2019

Có hiệu lực

26/2019/NĐ-CP
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/03/2019

Có hiệu lực

12/2019/NĐ-CP
Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ v/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

14/2019/NĐ-CP
Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

121/QĐ-TTg
Quyết định số 121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

05/2019/QĐ-TTg
Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

02/CT-TTg
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/01/2019

Có hiệu lực

06/2019/NĐ-CP
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, độngh vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2019

Có hiệu lực