BỘ XÂY DỰNG
71/BXD-VLXD
Công văn số 71/BXD-VLXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần xi măng Kiện Khê
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/11/2019

Có hiệu lực

38/BXD-VLXD
Công văn số 38/BXD-VLXD ngày 12/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2019

Có hiệu lực

34/BXD-VLXD
Công văn số 34/BXD-VLXD ngày 10/6/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/06/2019

Có hiệu lực

21/BXD-VLXD
Công văn số 21/BXD-VLXD ngày 25/4/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/04/2019

Có hiệu lực

11/BXD-VLXD
Công văn số 11/BXD-VLXD ngày 12/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

02/BXD-VLXD
Công văn số 02/BXD-VLXD ngày 21/01/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/12/2018

Có hiệu lực

05/2018/TT-BXD
hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/06/2018

Có hiệu lực

533/BXD-VLXD
Thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2018

Có hiệu lực

03/2012/TT-BXD
Thông tư 03/2012/TT-BXD công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/09/2012

Có hiệu lực

12/BXD-KHCN
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/01/2011

Có hiệu lực

605/BXD-KHXN
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/12/2010

Có hiệu lực

14/2010/TT-BXD
Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/08/2010

Có hiệu lực

47/BXD-VLXD
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản Cao Lanh đã qua chế biến
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/06/2010

Có hiệu lực

43/BXD-VLXD
Hướng dẫn xuất khẩu vôi cục
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2010

Có hiệu lực

44/BXD-VLXD
Hướng dẫn xuất khẩu đá khối, đá ốp lát
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2010

Có hiệu lực

40/BXD-VLXD
Hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/06/2010

Có hiệu lực

37/BXD-VLXD
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/06/2010

Có hiệu lực

32/BXD-VLXD
Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu đá xây dựng để thi công công trình Đường 102 tỉnh Prayveng, Campuchia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/05/2010

Có hiệu lực

11/2009/TT-BXD
Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/06/2009

Có hiệu lực

27 /2006/QĐ-BXD
Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/09/2006

Có hiệu lực