BỘ TÀI CHÍNH
8328/BTC-CST
Công văn số 8328/BTC-CST ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính về Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2019

Có hiệu lực

08/2019/TT-BCT
Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/06/2019

Có hiệu lực

6250/BTC-CST
Công văn số 6250/BTC-CST ngày 31/5/2019 của Bộ Tài chính về Chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2019

Có hiệu lực

911/QĐ-BTC
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài Chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2019

Có hiệu lực

5438/BTC-CST
Công văn số 5438/BTC-CST ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính về việc Hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

4907/BTC-CST
Công văn số 4907/BTC-CST ngày 26/4/2019 của Bộ Tài chính v/v Chính sách thuế đối với sản xuất lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/04/2019

Có hiệu lực

4693/BTC-TCHQ
Công văn số 4693/BTC-TCHQ ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính v/v Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/04/2019

Có hiệu lực

22/2019/TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN; CẤP VÀ THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

4428/BTC-CST
Công văn số 4428/BTC-CST ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính về Thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

4315/BTC-CST
Công văn số 4315/BTC-CST ngày 11/4/2019 của Bộ Tài chính về Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2019

Có hiệu lực

4031/BTC-CST
Công văn số 4031/BTC-CST ngày 05/4/2019 của Bộ Tài chính về Thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2019

Có hiệu lực

18/2019/TT-BTC
Bãi bỏ TT số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với MMTB NK để tạo TSCĐ của dự án đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

Dự thảo Thông tư
Lấy ý kiến tham gia với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

VB1910/TT-BTC
Lấy ý kiến tham gia với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

765/QD-BCT
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG (KÈM THEO MÃ HS) ĐÃ ĐƯỢC CẮT GIẢM KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2019

Có hiệu lực

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về thủ tục quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS)
Thông tư hướng dẫn Nghị định về thủ tục quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2019

Có hiệu lực

Duthao_TT_1685
Thông tư hướng dẫn Nghị định về thủ tục quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2019

Có hiệu lực

3411/BTC-CST
Công văn số 3411/BTC-CST ngày 25/3/2019 của Bộ Tài chính về Thuế GTGT đối với thiếc dây xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/03/2019

Có hiệu lực

2919/BTC-CST
Công văn số 2919/BTC-CST ngày 14/3/2019 của Bộ Tài chính về Chính sách thuế đối với sản xuất trang thiết bị y tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

2667/BTC-CST
Công văn số 2667/BTC-CST ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính về Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2019

Có hiệu lực

2545/BTC-CST
Công văn số 2545/BTC-CST ngày 06/3/2019 của Bộ Tài chính về Thuế nhập khẩu và hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/03/2019

Có hiệu lực

2380/BTC-CST
Công văn số 2380/BTC-CST ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính về Thuế bảo vệ môi trường đối với quặng sắt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/03/2019

Có hiệu lực

296/QĐ-BTC
Quyết định 296/QĐ-BTC ngày 27/02/2019 đính chính Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/02/2019

Có hiệu lực

2040/BTC-CST
Công văn số 2040/BTC-CST ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính về Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/02/2019

Có hiệu lực

1981/BTC-CST
Công văn số 1981/BTC-CST ngày 20/02/2019 của Bộ Tài chính về Giá tính thuế TTĐB mặt hàng bia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/02/2019

Có hiệu lực