BỘ TÀI CHÍNH
2667/BTC-CST
Công văn số 2667/BTC-CST ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính về Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2019

Có hiệu lực

2545/BTC-CST
Công văn số 2545/BTC-CST ngày 06/3/2019 của Bộ Tài chính về Thuế nhập khẩu và hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/03/2019

Có hiệu lực

2380/BTC-CST
Công văn số 2380/BTC-CST ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính về Thuế bảo vệ môi trường đối với quặng sắt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/03/2019

Có hiệu lực

296/QĐ-BTC
Quyết định 296/QĐ-BTC ngày 27/02/2019 đính chính Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/02/2019

Có hiệu lực

2040/BTC-CST
Công văn số 2040/BTC-CST ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính về Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/02/2019

Có hiệu lực

1981/BTC-CST
Công văn số 1981/BTC-CST ngày 20/02/2019 của Bộ Tài chính về Giá tính thuế TTĐB mặt hàng bia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/02/2019

Có hiệu lực

09/2019/TT-BTC
Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/02/2019

Có hiệu lực

1809/BTC-CST
Công văn số 1809/BTC-CST ngày 14/02/2019 của Bộ Tài chính về Thuế BVMT đối với dầu gốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/02/2019

Có hiệu lực

1797/BTC-CST
Công văn số 1797/BTC-CST ngày 14/02/2019 của Bộ Tài chính về Thuế BVMT đối với dầu xử lý, dầu trắng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/02/2019

Có hiệu lực

223/QĐ-BCT
Quyết định số: 223/QĐ-BCT, 224/QĐ-BCT, 225/QĐ-BCT ngày 31/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với công ty TNHH Công nghiệp kim loại Châu Á, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam, Công ty Cổ phần Metal Hà Nội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/01/2019

Có hiệu lực

1426/BTC-CST
Công văn số 1426/BTC-CST ngày 29/01/2019 của Bộ Tài chính về Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/01/2019

Có hiệu lực

1274/BTC-CST
Công văn số 1274/BTC-CST ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính về Thuế GTGT đối với thép xây dựng XK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/01/2019

Có hiệu lực

1459/QĐ-BTC
công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực HQ thuộc phạm vi quản lý của NN BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/08/2018

Có hiệu lực

38/2018/TT-BTC
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

39/2018/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

14475/BTC-TCHQ
Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2017

Có hiệu lực

1593/QĐ-BTC
Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2017

Có hiệu lực

65/2017/TT-BTC
Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2017

Có hiệu lực

7778/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2017

Có hiệu lực

6519/BTC-TCHQ
Xử lý thuế NK đối với hàng hóa SX, gia công trong khu PTQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2017

Có hiệu lực

5596/BTC-TCHQ
Thủ tục hải quan đối với hàng trung chuyển giữa các Khu vực trung chuyển tại cùng một cảng trung chuyển quốc tế và giữa các cảng trung chuyển quốc tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/04/2017

Có hiệu lực

18613/BTC-TTr
Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/12/2016

Có hiệu lực

16809/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/11/2016

Có hiệu lực

12802/BTC-TCHQ
Thời điểm nộp C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/09/2016

Có hiệu lực

12166/BTC-TCHQ
Triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế XK, thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2016

Có hiệu lực