BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
2025/TY-TTr,PC
Công văn số 2025/TY-TTr,PC ngày 28/10/2019 của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/10/2019

Có hiệu lực

1039/BVTV-KH
Công văn số 1039/BVTV-KH ngày 26/4/2019 của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/04/2019

Có hiệu lực

737/QĐ-BVTV-KH, 738/QĐ-BVTV-KH, 739/QĐ-BVTV-KH, 740/QĐ-BVTV-KH, 741/QĐ-BVTV-KH, 742/QĐ-BVTV-KH, 743/QĐ-BVTV-KH, 744/QĐ-BVTV-KH
Quyết định số: 737/QĐ-BVTV-KH, 738/QĐ-BVTV-KH, 739/QĐ-BVTV-KH, 740/QĐ-BVTV-KH, 741/QĐ-BVTV-KH, 742/QĐ-BVTV-KH, 743/QĐ-BVTV-KH, 744/QĐ-BVTV-KH ngày 28/3/2019 của Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2019

Có hiệu lực

445/TY-TTr,PC
Công văn số 445/TY-TTr,PC ngày 19/3/2019 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Hướng dẫn kiểm tra ATTP cho sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2019

Có hiệu lực

501/QĐ-BNN-BVTV
Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vậ được phép sử dụng tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/02/2019

Có hiệu lực

2576/BVTV-KH
Hoãn triển khai thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/09/2018

Có hiệu lực

232/KTHT-CĐ
Kiểm tra chất lượng máy nông nghiệp nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2018

Có hiệu lực

836/BVTV-KH
thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2018

Có hiệu lực

906/BVTV-ATTPMT
Thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/01/2018

Có hiệu lực

9667/BNN-KTHT
Kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2017

Có hiệu lực

24/2017/TT-BNNPTNT
ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành XK, NK thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/11/2017

Có hiệu lực

06/2017/TT-BNNPTNT
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại VN; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại VN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/03/2017

Có hiệu lực

36/2016/TT-BNNPTNT
Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNN&PTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dung trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/12/2016

Có hiệu lực

2027/BNN-BVTV
V/v miễn kiểm dịch thực vật đối với đất sét NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2016

Có hiệu lực

4758/QĐ-BNN-TY
QĐ về việc ban hành bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/11/2015

Có hiệu lực

4069/BNNPTNT
QĐ công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (kèm TL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/10/2015

Có hiệu lực

1672/BVTV -KD
Kiểm dịch thực vật hàng hoá mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/08/2015

Có hiệu lực

2766/QĐ-BNNPTNT
QĐ Công bố mã HS đối với Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2015

Có hiệu lực

25/2015/TT-BNNPTNT
Thông tư ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/07/2015

Có hiệu lực

2515/QĐ-BNN-BVTV
QĐ ban hành bảng mã số HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam (kèm TL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/06/2015

Có hiệu lực

1081/BVTV-KD
kiểm dịch thực vật dăm gỗ XK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/06/2015

Có hiệu lực

65/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/04/2015

Có hiệu lực

12/2015/TT-BNNPTNT
Thông tư hướng dẫn kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/03/2015

Có hiệu lực

34/2014/TT-BNNPTNT
Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2014

Có hiệu lực

23/2014/TT-BNNPTNT
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/07/2014

Có hiệu lực