BỘ,NGÀNH KHÁC
1791/TCT-DNL
Công văn số 1791/TCT-DNL ngày 07/5/2019 của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2019

Có hiệu lực

1497/QLD-ĐK
Công văn số 1497/QLD-ĐK ngày 01/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

579/2018/UBTVQH14
Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban thường vụ quốc hội về thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/09/2018

Có hiệu lực

57/KTNN-TT
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/07/2017

Có hiệu lực

58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/12/2015

Có hiệu lực

64/2015/TTLT-BTC
Thông tư liên tịch quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/05/2015

Có hiệu lực

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2014

Có hiệu lực

44/2013/TTLT-BCT-BKHCN
Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/12/2013

Có hiệu lực

34/2012/TTLT-BCT-BTNMT
Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/11/2012

Có hiệu lực

19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP
Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2010

Có hiệu lực

146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và về người nộp thuế do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/09/2010

Có hiệu lực

25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC
Quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/06/2010

Có hiệu lực

12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/05/2010

Có hiệu lực

28/2010/TTLT-BTC-BKHCN
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với họat động kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/03/2010

Có hiệu lực

235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/12/2009

Có hiệu lực

198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH
Thông tư liên tịch 198,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Cung cấp thông tin,Quản lý Nhà nước,Đầu tư,Hải quan,Thuế,Thương mại,Công nghiệp,Bộ máy hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2009

Có hiệu lực

08/2009/TTLT/BCA-BNG
Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/10/2009

Có hiệu lực

03/2007/TTLT-BTM-BCN
Hướng dẫn việc giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/02/2007

Có hiệu lực

12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA
Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/02/2007

Có hiệu lực

02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA
Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/02/2007

Có hiệu lực

01/2007/TTLT-BTM-BCN
Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và qu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2007

Có hiệu lực

03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA
Hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo nghị định số 12/2006/nđ-cp ngày 23 tháng 01 năm 2006 của chính phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2006

Có hiệu lực

01 /2006/TTLT-BTC-NHNN
Hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với ngân hàng và tổ chức tín dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/01/2006

Có hiệu lực

18/2005/TTLT-BTM-BCN
Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/10/2005

Có hiệu lực

14/2005/TTLT-BTM-BTNMT
Hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2005

Có hiệu lực