BỘ CÔNG THƯƠNG
04/2019/TT-BCT
Thông tư số 04/2019/TT-BCT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/03/2019

Có hiệu lực

397/QĐ-BCT
Quyết định số 397/QĐ-BCT ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 37/BCT (MS-TPĐL) của Công ty TNHH Một thành viên An Bình
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/02/2019

Có hiệu lực

56/2018/TT-BCT
Thông tư số hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/02/2019

Có hiệu lực

265/QĐ-BCT
Quyết định số 265/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Vina-sanwa nập khẩu tôn màu chất lượng cao
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

266/QĐ-BCT
Quyết định số 266/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện phá tự vệ đối với Công ty CP Viettronics Tân Bình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

267/QĐ-BCT
Quyết định số 267/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

268/QĐ-BCT
Quyết định số 268/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

248/BKHCN-PC
Quyết định số 160/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty cổ phần tập đoàn Kim Tín nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/01/2019

Có hiệu lực

160/QĐ-BCT
Quyết định số 160/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty cổ phần tập đoàn Kim Tín nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

159/QĐ-BCT
Quyết định số 159/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

158/QĐ-BCT
Quyết định số 158/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Sản xuất que hàn Đại Tây Dương nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

157/QĐ-BCT
Quyết định số 157/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

156/QĐ-BCT
Quyết định số 156/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hữu NGhị nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

79/PVTM-P1
Công văn số 79/PVTM-P1 ngày 25/01/2019 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) v/v Áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

166/QĐ-BCT
Quyết định số 166/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty CP PT Hiệp Phong
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

291/BCT-CN
Công văn số 291/BCT-CN ngày 14/01/2019 của Bộ Công Thương v/v xuất khẩu quặng sắt limonit mỏ Quý Xa của các doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/01/2019

Có hiệu lực

33/QĐ-BCT
Quyết định số 33/QĐ-BCT ngày 10/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạnh thanh, que và hình có xuất xứ từ nước Công hoà Nhân dân Trung Hoa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2019

Có hiệu lực

01/2019/TT-BCT
Thông tư số 01/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 09/01/2019 quy định cửa khẩu nhập phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/01/2019

Có hiệu lực

17/XNK-XXHH
Công văn số 17/XNK-XXHH ngày 08/01/2019 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) v/v Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/01/2019

Có hiệu lực

44/2018/TT-BCT
Thông tư số 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/11/2018

Có hiệu lực

30/2018/TT-BCT
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 nă 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/10/2018

Có hiệu lực

05/2018/TT-BCT
Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2018

Có hiệu lực

04/2018/TT-BCT
Thông tư số 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 của Bộ Công thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan NK muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2018

Có hiệu lực

04/2018/TT-BCT
quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ các nước ASEAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2018

Có hiệu lực

03/2018/TT-BCT
quy định nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2018

Hết hiệu lực