BỘ CÔNG THƯƠNG
44/2018/TT-BCT
Thông tư số 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/11/2018

Có hiệu lực

30/2018/TT-BCT
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 nă 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/10/2018

Có hiệu lực

05/2018/TT-BCT
Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2018

Có hiệu lực

04/2018/TT-BCT
Thông tư số 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 của Bộ Công thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan NK muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2018

Có hiệu lực

04/2018/TT-BCT
quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ các nước ASEAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2018

Có hiệu lực

03/2018/TT-BCT
Thông tư số 03/2018/TT-BCT ngày 30/3/2018 của Bộ Công thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan NK đối với mặt hàng chuối, trứng gia cầm năm 2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2018

Hết hiệu lực

03/2018/TT-BCT
quy định nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2018

Hết hiệu lực

309/XNK-CN
Xuất khẩu tại chỗ nguyên vật liệu sản xuất, gia công
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2018

Có hiệu lực

1867/BCT-TKNL
Thông tin về thời hạn phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng đăng kí dán nhãn năng lượng.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2018

Có hiệu lực

1755/QĐ-BCT
QĐ công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa NK phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/11/2017

Có hiệu lực

18/2017/TT-BCT
Thông tư bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/09/2017

Có hiệu lực

14/2017/TT-BCT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/08/2017

Có hiệu lực

07/2017/TT-BCT
Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/05/2017

Có hiệu lực

36/2016/TT-BCT
Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/12/2016

Có hiệu lực

292/QĐ-BCT
QĐ chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2016

Có hiệu lực

724/BCT - KHCN
Thực hiện Thông tư số 37/2015/TT-BCT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2016

Có hiệu lực

489/BCT-XNK
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hoá phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2016

Có hiệu lực

01/2016/TT-BCT
TT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/01/2016

Có hiệu lực

56/2015/TT-BCT
Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/12/2015

Có hiệu lực

37/2015/TT-BCT
Thông tư Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2015

Có hiệu lực

833/XNK-XXHH
Thông tư 31/2015/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AANZFTA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/10/2015

Có hiệu lực

9857/BCT - CNNG
Thủ tục nhập khẩu thép hợp kim
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/09/2015

Có hiệu lực

12/2015/TT-BCT
Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép (kèm PL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/06/2015

Hết hiệu lực

04/2015/TT-BCT
Thông tư Sửa đỏi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại Asean - Hàn Quốc (kèm PL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2015

Có hiệu lực

2265/QĐ-BCT
QĐ Miễn kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đối với các sản phẩm thép sản xuất tại các nhà máy Baosteel Stainless Steel; Shanghai Meishan Iron & steel; Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd; Baosteel Special Metals Co.,Ltd và Ningbo Baoxin Stain
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2015

Có hiệu lực