BỘ CÔNG THƯƠNG
1480/QĐ-BCT
Quyết định số 1480/QĐ-BCT ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/05/2019

Có hiệu lực

1482/QĐ-BCT
Quyết định số 1482/QĐ-BCT ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/05/2019

Có hiệu lực

1083/QĐ-BCT
Quyết định số 1083/QĐ-BCT ngày 26/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/04/2019

Có hiệu lực

07/2019/TT-BCT
Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cp theo Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/04/2019

Có hiệu lực

2239/BCT-XNK
Công văn số 2239/BCT-XNK ngày 02/4/2019 của Bộ Công Thương về Thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2019

Có hiệu lực

765/QĐ-BCT
Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29/3/2019 của Bộ Công Thương về việc công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2019

Có hiệu lực

708/QD-BCT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ LOGISTICS CỦA VIỆT NAM
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2019

Có hiệu lực

04/2019/TT-BCT
Thông tư số 04/2019/TT-BCT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/03/2019

Có hiệu lực

397/QĐ-BCT
Quyết định số 397/QĐ-BCT ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 37/BCT (MS-TPĐL) của Công ty TNHH Một thành viên An Bình
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/02/2019

Có hiệu lực

56/2018/TT-BCT
Thông tư số hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/02/2019

Có hiệu lực

265/QĐ-BCT
Quyết định số 265/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Vina-sanwa nập khẩu tôn màu chất lượng cao
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

266/QĐ-BCT
Quyết định số 266/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện phá tự vệ đối với Công ty CP Viettronics Tân Bình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

267/QĐ-BCT
Quyết định số 267/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

268/QĐ-BCT
Quyết định số 268/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

248/BKHCN-PC
Quyết định số 160/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty cổ phần tập đoàn Kim Tín nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/01/2019

Có hiệu lực

160/QĐ-BCT
Quyết định số 160/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty cổ phần tập đoàn Kim Tín nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

159/QĐ-BCT
Quyết định số 159/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

158/QĐ-BCT
Quyết định số 158/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Sản xuất que hàn Đại Tây Dương nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

157/QĐ-BCT
Quyết định số 157/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

156/QĐ-BCT
Quyết định số 156/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hữu NGhị nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

79/PVTM-P1
Công văn số 79/PVTM-P1 ngày 25/01/2019 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) v/v Áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

166/QĐ-BCT
Quyết định số 166/QĐ-BCT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty CP PT Hiệp Phong
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

291/BCT-CN
Công văn số 291/BCT-CN ngày 14/01/2019 của Bộ Công Thương v/v xuất khẩu quặng sắt limonit mỏ Quý Xa của các doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/01/2019

Có hiệu lực

33/QĐ-BCT
Quyết định số 33/QĐ-BCT ngày 10/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạnh thanh, que và hình có xuất xứ từ nước Công hoà Nhân dân Trung Hoa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2019

Có hiệu lực

01/2019/TT-BCT
Thông tư số 01/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 09/01/2019 quy định cửa khẩu nhập phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/01/2019

Có hiệu lực