BỘ CÔNG THƯƠNG
2302/QĐ-BCT
Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công thương v/v Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Công hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lay-xi-a
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/10/2021

Có hiệu lực

942/QĐ-BCT
Quyết định số 942/QĐ-BCT ngày 18/3/2021 của Bộ Công Thương v/v bổ sung miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH liên doanh Vina-Bat
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/03/2021

Có hiệu lực

890/QĐ-BCT
Quyết định số 890/QĐ-BCT ngày 12/3/2021 của Bộ Công Thương v/v thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2021

Có hiệu lực

885/QĐ-BCT
Quyết định số 885/QĐ-BCT ngày 12/3/2021 của Bộ Công Thương v/v đình chỉ hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2021

Có hiệu lực

2250/QĐ-BCT
Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt và công bố danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/08/2020

Có hiệu lực

1900/QĐ-BCT
Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống, bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các Polyme từ Propylen có xuất xứ từ Cộng hòa NHân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/07/2020

Có hiệu lực

1106/QĐ-BCT
Quyết định 1106/QĐ-BCT ngày 10/04/2020 của Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/04/2020

Có hiệu lực

2283/BCT-KHCN
Công văn số 2283/BCT-KHCN ngày 31/3/2020 của Bộ Công Thương về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu;
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2020

Có hiệu lực

936/QĐ-BCT
Quyết định số 936/QĐ-BCT ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh của Công ty CP Liên Việt Logistics
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/03/2020

Có hiệu lực

02/2020/TT-BCT
Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2020

Chưa có hiệu lực

3463/QĐ-BCT
Quyết định số 3463/QĐ-BCT ngày 20/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/ vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Chính thức tại Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2019

Có hiệu lực

3222/QĐ-BCT
Quyết định số 3222/QĐ-BCT ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3198/QĐ-BCT
Quyết định số 3198/QĐ-BCT ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/10/2019

Có hiệu lực

2540/QĐ-BCT
Quyết định số 2540/QĐ-BCT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với Công ty CP Thép chính xác Sunway nhập khẩu thép cuộn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/08/2019

Chưa có hiệu lực

2539/QĐ-BCT
Quyết định số 2539/QĐ-BCT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/08/2019

Chưa có hiệu lực

6028/BCT-PVTM
Công văn số 6028/BCT-PVTM ngày 16/8/2019 của Bộ Công Thương v/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BCT (AC01.SG04)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/08/2019

Có hiệu lực

12/2019/TT-BCT
QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/07/2019

Có hiệu lực

624/PVTM-P1
Công văn số 624/PVTM-P1 ngày 25/7/2019 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) v/v Áp dụng thuế Chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/07/2019

Có hiệu lực

5268/BCT-KHCN
Công văn số 5268/BCT-KHCN ngày 24/7/2019 của Bộ Công Thương v/v về đơn vị kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/07/2019

Có hiệu lực

603/PVTM-P1
Công văn số 603/PVTM-P1 ngày 18/7/2019 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) v/v Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời trong vụ việc AD05
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/07/2019

Có hiệu lực

10/2019/TT-BCT
Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 17/7/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 03/10/2016 của bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2019

Có hiệu lực

4936/BCT-KHCN
Công văn số 4936/BCT-KHCN ngày 10/7/2019 của Bộ Công Thương v/v Kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/07/2019

Có hiệu lực

2024/QĐ-BCT
Quyết định số 2024/QĐ-BCT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 686/Đ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phâ bón DAP và MAP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2019

Có hiệu lực

512/PVTM-P2
Công văn số 512/PVTM-P2 ngày 28/6/2019 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) v/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BCT (AC01.SG04)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2019

Có hiệu lực

1882/QĐ-BCT
Quyết định số 1882/QĐ-BCT ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực