CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 40/2008/TT-BTC Ngày ban hành 21/05/2008
Loại văn bản Ngày hiệu lực 21/05/2008
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực