CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu đá xây dựng để thi công công trình Đường 102 tỉnh Prayveng, Campuchia
Số hiệu 32/BXD-VLXD Ngày ban hành 20/05/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 20/05/2010
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng