CHI TIẾT VĂN BẢN
Xem xét nguyên liệu nhập khẩu "ngô hạt" thuộc loại trong nước sản xuất được
Số hiệu 1422/BKH-KTCN Ngày ban hành 08/03/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 08/03/2010
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực