CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng
Số hiệu 28/2008/QĐ-NHNN Ngày ban hành 10/10/2008
Loại văn bản Ngày hiệu lực 10/10/2008
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Ngân Hàng Nhà Nước

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng