CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 14/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu
Số hiệu 05/2010/TT-BQP Ngày ban hành 18/01/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 18/01/2010
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Quốc Phòng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng