CHI TIẾT VĂN BẢN
Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Số hiệu 43/2009/TT-BTTTT Ngày ban hành 30/12/2009
Loại văn bản Ngày hiệu lực 30/12/2009
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Thông Tin Truyền Thông

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng