CHI TIẾT VĂN BẢN
Phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Số hiệu 37/UBND-KTTH Ngày ban hành 08/01/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 08/01/2010
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực