CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa tiểu vùng Mê Công mở rộng
Số hiệu 29/2009/TT-BGTVT Ngày ban hành 17/11/2009
Loại văn bản Ngày hiệu lực 17/11/2009
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng