CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Số hiệu 30/2009/TT-BGTVT Ngày ban hành 19/11/2009
Loại văn bản Ngày hiệu lực 19/11/2009
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng