CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
Số hiệu 23/2009/TT-BGTVT Ngày ban hành 15/10/2009
Loại văn bản Ngày hiệu lực 15/10/2009
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng