CHI TIẾT VĂN BẢN
LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NUỚC NGOÀI
Số hiệu 33/2009/QH12 Ngày ban hành 18/06/2009
Loại văn bản Ngày hiệu lực 18/06/2009
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng