CHI TIẾT VĂN BẢN
Biểu mẫu đính kèm Thông tư 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu 04/2009/TT-BKH Ngày ban hành 23/07/2009
Loại văn bản Ngày hiệu lực 23/07/2009
Lĩnh vực

Thuế GTGT

Cơ quan ban hành

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng