CHI TIẾT VĂN BẢN
Thủ tục thành lập địa điểm thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa
Số hiệu 2548/BGTVT-KHĐT Ngày ban hành 21/04/2008
Loại văn bản Ngày hiệu lực 21/04/2008
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng