CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v: địa điểm làm thủ tục HQ đối với hàng hoá xuất nhập tại chỗ
Số hiệu 4619/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 10/02/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 10/02/2006
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng