CHI TIẾT VĂN BẢN
Về việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Số hiệu 2676/HQBD-TXNK Ngày ban hành 16/11/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/11/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực