CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021
Số hiệu 2620/HQBD-TXNK Ngày ban hành 09/11/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 09/11/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực