CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v biểu dương công tác thu hồi nợ phí hải quan và tăng cường xử lý nợ phí hải quan cuối năm 2021
Số hiệu 2619/HQBD-TXNK Ngày ban hành 09/11/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 09/11/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực