CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v vướng mắc xác minh tài khoản, số dư tài khoản
Số hiệu 2555/HQBD-TXNK Ngày ban hành 02/11/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 02/11/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực