CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v tổ chức các Lớp hướng dẫn kỹ năng khai hải quan và lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng NL, VTNK, HHXK dành cho các DN GC, SXXK và CX theo hình thức trực tuyến
Số hiệu 584/TB-THQVN Ngày ban hành 07/10/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 07/10/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực