CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin nợ thuế của doanh nghiệp
Số hiệu 510/HQMP Ngày ban hành 24/09/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 24/09/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực