CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai Quyết định 4663/QĐKBNN ngày
Số hiệu 2250/HQBD-TXNK Ngày ban hành 29/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 29/09/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực