CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v hố trợ đăng tải và niêm yết thông tin mở lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản dành cho doanh nghiệp của Trường Hải quan Việt Nam
Số hiệu 568/THQVN-ĐTQLHV Ngày ban hành 28/09/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 28/09/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng