CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin của DN
Số hiệu 173/HQVH Ngày ban hành 27/09/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 27/09/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực