CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông báo số 4386/TB-TCHQ ngày 13/9/2021 của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số
Số hiệu 4386/TB-TCHQ Ngày ban hành 13/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 13/09/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực