CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi
Số hiệu 4360/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 10/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 10/09/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực