CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4363/TCHQ-CNTT ngày 10/9/2021 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu 4363/TCHQ-CNTT Ngày ban hành 10/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 10/09/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực