CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tin doanh nghiệp nợ thuế
Số hiệu 234/HQVSIP Ngày ban hành 22/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/09/2021
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực