CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v hoàn thuế năm 2021
Số hiệu 2145/HQBD-TXNK Ngày ban hành 22/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/09/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực