CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v vướng mắc thuế chống bán phá giá trường hợp nhập khẩu tại chỗ
Số hiệu 2105/HQBD-TXNK Ngày ban hành 16/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/09/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực