CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai thực hiện Quyết định 2080/QĐ-BTC ngày 31/8/2021
Số hiệu 2083/HQBD-TXNK Ngày ban hành 13/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 13/09/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực