CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021
Số hiệu 2065/HQBD-TXNK Ngày ban hành 09/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 09/09/2021
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực