CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v chính sách thuế hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan
Số hiệu 2035/HQBD-TXNK Ngày ban hành 08/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/09/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực