CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai thực hiện Thông tư 72/2021/TT-BTC
Số hiệu 1998/HQBD-TXNK Ngày ban hành 31/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 31/08/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực