CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4197/TCHQ-CNTT ngày 27/8/2021 về việc triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu 4197/TCHQ-CNTT Ngày ban hành 27/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 27/08/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực