CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4069/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2021 của Tổng cục Hải quan v/v thuế giá trị gia tăng
Số hiệu 4069/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 18/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 18/08/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực